Forside » Løn og ansættelse » Ansættelsesforhold » Arbejdsmiljø og arbejdsskader » Hvad er arbejdsmiljørepræsentantens rolle? 

Hvad er arbejdsmiljørepræsentantens rolle?

Som arbejdsmiljørepræsentant virker man som repræsentant for arbejdstagerne eller en gruppe af arbejdstagerne på arbejdspladsen.

Repræsentanten fungerer som talerør mellem arbejdstagerne og arbejdsgiveren for at fremme gode arbejdsforhold.

Arbejdsmiljøuddannelse

Som arbejdsmiljørepræsentant har du krav på en arbejdsmiljøuddannelse, så du kan varetage titlen med den fornødne kompetence. Uddannelsen varer typisk 3 dage, og arbejdsgiveren skal give fri samt betale uddannelsen.

Arbejdsmiljørepræsentanternes uddannelse tilbydes fx af brancheforeninger og nogle fagforeninger.

Beskyttelse af arbejdsmiljørepræsentanten

Arbejdsmiljørepræsentantens opgave som "talerør" og repræsentant for arbejdstagerne kan anses for at være en udsat position. I mange tilfælde er arbejdsmiljørepræsentanten beskyttet mod opsigelse, mod forringelse af sine forhold og må ikke stilles ringere på grund af de aktiviteter, der er forbundet med hvervet. Det kræver som oftest tvingende omstændigheder at afskedige en arbejdsmiljørepræsentant, og er der andre kolleger med samme arbejdsområde, som lige så vel kan afskediges, bør arbejdsmiljørepræsentanten gå fri.

Godtgørelse ved afskedigelse

Ved afskedigelse af arbejdsmiljørepræsentant kan der tilkendes en godtgørelse, hvis det kan bevises, at arbejdsmiljø-repræsentanten skulle have været beskyttet. Der er dog ingen direkte sammenhæng mellem størrelsen på godtgørelsen og kravet om tvingende årsager ved afskedigelse. Godtgørelsens størrelse afhænger af sagens konkrete omstændigheder, bl.a. arbejdsmiljørepræsentantens anciennitet.