Forside » Løn og ansættelse » Ansættelsesforhold » Barsel » Antal uger på barsel 

Antal uger på barsel

Hvis du skal have barn, har du ret til fravær efter barselslovens regler.

Forældrene har ret til i alt 52 ugers barsel med dagpenge. Moderen har ret til 4 uger før fødslen. Efter fødslen har faderen ret til 2 ugers barsel, mens moderen har ret til 14 ugers barsel. Barselsorloven begynder dagen efter fødslen. Derudover har forældrene 32 ugers barsel med barsels dagpenge til deling.

Her kan du få et overblik over barslen:

Moderens ret til orlov

- Graviditetsorlov: 4 uger før forventet fødsel (terminsdato, regnes efter den dato, lægen har anslået i øverste højre hjørne af vandrejournalen,). Terminsdatoen tælles med.
- Barselsorlov: 14 uger efter fødslen regnet fra dagen efter fødslen (de første 2 uger er tvungen orlov).
- Forældreorlov: 32 uger (fra den 15. uge efter fødslen).

Faderens ret til orlov

- Fædreorlov: 2 uger efter fødslen.
- Forældreorlov: 32 uger (fra den 15. uge efter fødslen).