Forside » Løn og ansættelse » Ansættelsesforhold » Barsel » Ferie under barsel 

Ferie under barsel

Hvis du er på barsel, når hovedferieperioden slutter (30. september), kan du få udbetalt 3 ugers optjent ferie. Er du på barsel, når ferieåret slutter (30. april), skal du have udbetalt al den ferie, du har tilbage.

Du kan ikke blive pålagt at afholde ferie, mens du er på barsel.

Delvis genoptagelse af arbejdet
Genoptager du arbejdet delvist, kan du i særlige tilfælde holde restferie samtidig. Hovedferie kan du derimod udelukkende holde, hvis du udskyder orloven.

Som lønmodtager bør du være forsigtig med at udskyde orloven for at holde ferie. For det første fordi du skal aftale den udskudte orlov med din arbejdsgiver. For det andet fordi du ikke vil være beskyttet på samme måde under sådan en udskudt orlov.

Optjening af ferie under orlov
Når du holder barselsorlov og forældreorlov med hel eller delvis løn, optjener du fuld ferieret hos din arbejdsgiver til det kommende ferieår.

Hvis du genoptager arbejdet på nedsat tid sådan, at du både arbejder og holder barsel på samme dag, optjener du fuld ferieret til det kommende ferieår.

Hvis du derimod arbejder f.eks. 4 dage om ugen og er på barsel 1 dag om ugen, optjener du ikke fuld ferieret den dag, du er på barsel.

Optjening af feriedagpenge fra a-kassen

Hvis du kun får barselsdagpenge under orloven, optjener du kun ret til feriedagpenge.