Forside » Løn og ansættelse » Ansættelsesforhold » Barsel » Forlængelse af orlov 

Forlængelse af orlov

Begge forældre har ret til at forlænge forældreorloven. Hvis du er i job, kan du forlænge forældreorloven med 8 eller 14 uger.

Vil du forlænge forældreorloven, skal du give din arbejdsgiver besked senest 8 uger efter fødslen. Er du ledig, kan du kun forlænge orloven med 8 uger.

Ikke flere barselsdagpenge
Vær opmærksom på, at du ikke får ret til flere barselsdagpenge, fordi du forlænger din orlov. Beløbene vil da blot blive sat ned, så det samlede beløb over hele perioden stadig svarer til 32 ugers dagpenge til forældrene tilsammen.

Delvis genoptagelse af arbejdet
Begge forældre har mulighed for at starte på nedsat tid. Det kræver, at du kan aftale det med din arbejdsgiver. Du vil så kun få dagpenge for de timer, du holder orlov, samtidig med at du får løn for de timer, du arbejder. Det giver mulighed for at holde delvis orlov i længere tid, da dagpengene stadig kan gives i op til, hvad der svarer til 32 uger.

Hvis du udskyder din orlov
Hvis du er i job, har du ret til at udskyde mellem 8 og 13 uger af de 32 ugers forældreorlov. Det er dog kun den ene af forældrene, der kan gøre brug af den ret. Senest 8 uger efter fødslen skal du give din arbejdsgiver besked, om du vil udskyde noget af orloven. Desuden skal du give din arbejdsgiver besked, senest 16 uger før du vil holde den udskudte orlov.

Lav en aftale med din arbejdsgiver
Du har mulighed for at udskyde endnu flere – eller færre – uger af forældreorloven, hvis du kan aftale det med din arbejdsgiver. Du kan aftale at udskyde op til 32 uger. Du kan også aftale at udskyde mindre end 8 uger. Indgår I en aftale, skal I samtidig huske at aftale, med hvilket varsel du skal give besked om, at du vil holde orloven. Hvis du skifter arbejde, gælder aftalen kun, hvis din nye arbejdsgiver accepterer den.

Udskudt orlov skal holdes, inden barnet fylder 9 år.