Forside » Løn og ansættelse » Ansættelsesforhold » Barsel » Løn under barsel 

Løn under barsel

Dine rettigheder i forhold til løn, når du går på barsel afhænger af funktionærloven, din overenskomst eller din ansættelseskontrakt.

Som forælder har du ret til barselsdagpenge, hvis du opfylder en af disse betingelser:

- Du har haft arbejde uafbrudt de sidste 13 uger og arbejdet mindst 120 timer.
- Du ville have været berettiget til arbejdsløshedsdagpenge, hvis ikke du skulle have været på barsel.
- Du har afsluttet en erhvervsuddannelse inden for den sidste måned.
- Du er elev og i praktik med løn.

Moderen har ret til barselsdagpenge under graviditetsorloven og barselsorloven, dvs. 4 uger før fødslen og 14 uger efter. Faderen har ret til barselsdagpenge under fædreorloven, dvs. 2 uger lige efter fødslen. Derudover har forældrene ret til 32 ugers barselsdagpenge til deling under forældreorloven, dvs. fra den 15. uge efter fødslen.

Kvindelige funktionærer har ret til halv løn
Er du kvinde og funktionær, har du ret til halv løn under graviditetsorloven og barselsorloven. Hvis den halve løn er lavere end dagpengesatsen, spæder kommunen din indkomst op til dagpengeniveau. Derfor er det en god idé at tage imod den halve løn. Du optjener nemlig ferie på normale vilkår, hvis du får hel eller delvis løn.

Mange får hel eller delvis løn
Personalehåndbøger, individuelle kontrakter eller overenskomster giver ofte ret til hel eller delvis løn under dele af orloven. I de tilfælde har arbejdsgiveren ret til refusion af dagpenge fra din kommune og til refusion fra barsel.dk eller en anden barselsfond.