Forside » Løn og ansættelse » Ansættelsesforhold » Efterløn » Betingelser for efterløn 

Betingelser for at få efterløn

Der er nogle betingelser, der skal være opfyldt, for at du kan få efterløn eller få udstedt et efterlønsbevis:

Du skal være fyldt 60 år men ikke 65 år. Er du født efter 1954, er din efterlønsalder senere.

Medlemsperiode og efterlønsbidrag
Du skal være medlem af en dansk a-kasse. Der gælder særlige regler, hvis du har været arbejdsløshedsforsikret i udlandet. Du skal være medlem af a-kassen i hele efterlønsperioden og have betalt efterlønsbidrag til a-kassen i 30 år.

Bopæl
Du skal have fast bopæl i Danmark, i et andet EØS-land, i Schweiz, på Færøerne eller i Grønland.

Beskæftigelseskrav
Du skal have 1.924 timers lønarbejde uden offentlig støtte inden for de sidste 3 år. Det svarer til 52 uger på fuld tid. For deltidsforsikrede er kravet 1.258 timer.

A-kassen henter oplysninger om din indkomst og arbejdstimer i SKATs Indkomstregister.

Nogle typer af arbejde er ukontrollabelt, og her skal din indtægt omregnes til timer med en omregningssats på 213,19 kr (2013-tal). Hvis din arbejdsgiver ikke indberetter timer til Indkomstregister, skal vi behandle arbejdet, som om det er ukontrollabelt.

Hvis du er ledig og modtager dagpenge, har du opfyldt beskæftigelseskravet. Men du skal søge om efterløn, inden din ret til dagpenge ophører.

Vær opmærksom på, at arbejdet skal være udført i Danmark. Derfor kan du som hovedregel ikke gå på efterløn - eller få udstedt et efterlønsbevis - hvis din dagpengeret helt eller delvist er optjent på baggrund af arbejde i udlandet. Men der er nogen undtagelser. Hør nærmere hos din a-kasse.

Til rådighed for arbejdsmarkedet
Den dag du går på efterløn, skal du kunne stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder bl.a. at du ikke må være syg. Hvis du har været uden tilknytning til arbejdsmarkedet i en længere periode, skal vi vurdere, om du står til rådighed. Har du et efterlønsbevis, er du garanteret, at du kan gå på efterløn, selvom du er blevet syg.

Hvis du er ledig, må din ret til dagpenge ikke være ophørt.

Hvis du driver selvstændig virksomhed skal du enten ophøre med den, eller søge om dispensation. Du kan læse mere om at have selvstændig virksomhed i efterlønsperioden.

Sociale pensioner
Du kan ikke få efterløn, hvis du får eller har søgt en social pension. Du har dog mulighed for at få invaliditetsydelse samtidig med efterløn.

Selvstændig virksomhed
Du må ikke udøve selvstændig virksomhed - eller arbejde i din ægtefælles virksomhed, men du kan muligvis få tilladelse til at have selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse samtidig med at du får efterløn. Du skal søge a-kassen om tilladelse, inden du går på efterløn, og du kan søge op til et halvt år før.