Forside » Løn og ansættelse » Ansættelsesforhold » Ferie, fridage og fravær » Erstatningsferie 

Erstatningsferie

Du har mulighed for at søge om erstatningsferie, hvis du skulle være så uheldig at bruge din ferie på at være syg.

En afgørelse fra EU-domstolen gør, at du fra 1. maj 2012 får ret til erstatningsferie, hvis du bliver syg i mere end 5 dage under din ferie. Hidtil har man kun haft ret til erstatningsferie, hvis man var syg, før ferien begyndte. Denne regel er nu lavet om, så også sygdom, der opstår under din ferie - i visse situationer - kan give dig ret til erstatningsferie.

Betingelser
For at kunne få ret til erstatningsferie i forbindelse med sygdom, som er opstået under din ferie, er det en betingelse, at du selv indhenter (og betaler for) en lægeerklæring. Opholder du dig i udlandet, skal du søge læge i det pågældende land og få en lægeerklæring. Du skal desuden straks (altså under din ferie) meddele din arbejdsgiver, at du er blevet syg.

Først fra 6. sygedag
Du har først ret til erstatningsferie fra den 6. sygedag under ferie. De første 5 sygedage kan du altså ikke få erstatningsferie for. De 5 sygedage uden erstatningsferie løber først fra den dag, hvor du sygemelder dig til din arbejdsgiver.

Derfor er det vigtigt, at du straks meddeler din arbejdsgiver, at du er blevet syg under din ferie.