Forside » Løn og ansættelse » Ansættelsesforhold » Ferie, fridage og fravær » Ferieloven 

Ferieloven

Ferieloven gælder for alle lønmodtagere og beskytter deres ret til ferie. Få svar på dine spørgsmål om ferielovens bestemmelser her.

Ferieloven indeholder blandt andet regler vedrørende:

    - Optjeningsår/ferieår
    - Feriens længde og placering
    - Overførsel af ferie
    - Hvem bestemmer, hvornår ferien skal afholdes
    - Varsling af ferie
    - Sygdom i forbindelse med ferie
    - Feriegodtgørelse/ferie med løn
    - Ferietillæg
    - Ferierettigheder for elever
    - Ferie ved opsigelse/fritstilling
    - Udbetaling af feriegodtgørelse
    - Forældelse

Optjent ferie, tillæg og feriefridage

Du optjener 2,08 dages ferie pr. måneds ansættelse, dvs. 25 dage pr. år.

Ferietillæg udgør minimum 1% i feriegodtgørelse, som skal betales løbende, når du holder ferie, men oftest udbetales beløbet med maj eller juni måneds løn.

Feriefridage er ikke lovregulerede. Dem har man kun efter aftale, enten i henhold til en overenskomst, personalehåndbog, individuel kontrakt eller lignende. Antallet af feriefridage skal også fremgå af aftalen. Har man ingen aftale om feriefridage, har man blot krav på 25 dages ferie i henhold til ferieloven.

Juleaften, nytårsaften, grundlovsdag og 1. maj
Juleaften, nytårsaften, grundlovsdag og 1. maj er ikke reguleret af ferieloven. De er almindelige arbejdsdage, med mindre man har ret til betalt fri på disse dage ifølge en aftale.

Hvis du fratræder
Arbejdsgiver skal indbetale 12,5% af den ferieberettigede løn til FerieKonto senest den 7. i den anden måned efter, man er fratrådt. I de 12,5% er den lovpligtige 1% i ferietillæg inkluderet.

Krav på løn under ferie

Som funktionær har man krav på løn under ferie, såfremt man har optjent ret til ferie. Man optjener ferien i kalenderåret (januar - december), som skal afholdes det følgende ferieår (maj - april). Har man ikke optjent retten til ferie, bliver man trukket i løn under ferie og skal derfor bruge feriepenge optjent fra den tidligere arbejdsgiver eller feriedagpenge.

Arbejdsgiver kan tilbagekalde din ferie

Din arbejdsgiver bestemmer i princippet suverænt over din ferie, bare varslingsreglerne i ferieloven overholdes. For hovedferien (3 ugers sommerferie) er reglen 3 måneder og restferien (2 ugers resterende ferie) en måned. Dog skal arbejdsgiveren så vidt muligt forsøge at efterkomme lønmodtagernes ønsker for feriens placering.

Arbejdsgiver kan, af væsentlige, upåregnelige, driftsmæssige årsager, tilbagekalde din ferie. I så fald skal arbejdsgiveren kompensere dig i forbindelse med de udgifter, du måtte få, f.eks. afbestilling af rejse eller lignende.

Syg i din ferie
Hvis man er syg, når ferien starter, kan man ikke tvinges til at holde ferie og har derfor krav på erstatningsferie, hvis man inden feriens start meddeler sin arbejdsgiver, at man på grund af sygdom ikke kan påbegynde sin ferie.

Ferie begynder ved arbejdstids begyndelse den første feriedag.

Bliver man først syg, når ferien er startet, kan man under visse forudsætninger stadig kræve erstatningsferie. Det forudsætter dog, at man straks (under ferien) giver meddelelse til sin arbejdsgiver om, at man er blevet syg og at man af egen drift indhenter en lægeerklæring. Hvis man befinder sig i udlandet, skal man opsøge en læge dér for at få en lægeerklæring.Kontakt os, hvis du bliver du syg under din ferie.

Hvis du vil vide mere om ferielovens bestemmelser

Vær opmærksom på, at loven ikke er til hinder for, at der kan aftales bedre rettigheder, end dem lønmodtageren har krav på efter ferieloven.

Du er velkommen til at kontakte Maskinmestrenes Forening på mail mf@mmf.dk eller telefon 3336 4920, hvis du har behov for yderligere vejledning om ferielovens bestemmelser.