Forside » Løn og ansættelse » Ansættelsesforhold » Ferie, fridage og fravær » Forskel på feriepenge og feriedagpenge 

Forskel på feriepenge og feriedagpenge

Feriepenge optjener du i et ansættelsesforhold. Du får løn under ferien eller udbetalt feriepengene i det efterfølgende ferieår, når du holder ferie.

Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som du på visse betingelser kan få udbetalt fra a-kassen, når du holder ferie.

I modsætning til feriepenge, er feriedagpenge ikke et medlems 'egne penge'. Derfor kan feriedagpenge kun udbetales, hvis du holder ferie og opfylder betingelserne for udbetaling.

Hvem underskriver feriekortet?
Er du ledig på ferietidspunktet, skal a-kassen underskrive dit feriekort. Er du i arbejde, skal arbejdsgiveren skrive under. Du kan først få feriedagpenge, når den del af ferien, du har optjent feriegodtgørelse til, er holdt.