Forside » Løn og ansættelse » Ansættelsesforhold » Ferie, fridage og fravær » Overførsel og udbetaling af restferie 

Udbetaling og overførsel af restferie

Ferieåret slutter den 30. april. Har du ferie tilbage, som du ikke har nået at afholde, kan du her få et overblik over dine rettigheder og muligheder for overførsel og udbetaling af restferien.

Som udgangspunkt har alle lønmodtagere i Danmark ret og pligt til at afholde 25 dages ferie pr. ferieår (fra 1. maj – 30. april). Når du ikke at bruge alle dine feriedage inden 1. maj, er det ikke uden videre muligt at få overført eller udbetalt den resterende ferie. Der er dog visse undtagelser:

- Den 5. ferieuge har du ret til at få udbetalt, hvis du ikke holder den inden 1. maj, og hvis ikke din arbejdsgiver pålægger dig at afholde ferien, inden ferieåret udløber. Du skal dog anmode din arbejdsgiver om at udbetale den 5. ferieuge senest den 30. september i det år, hvor ferieåret udløber (fx senest 30. september 2013 for restferie gældende for ferieåret 2012).

- Hvis din arbejdsgiver er indforstået med det, kan I indgå en aftale om at overføre den 5. ferieuge til det efterfølgende ferieår senest d. 30. april.

- Hvis du har været udsat for en feriehindring (fx sygdom eller barsel) op til ferieårets udløb, kan du have ret til at få udbetalt ikke afholdt ferie (også 1. – 4. ferieuge) efter den 1. maj.

- Hvis du har skiftet arbejde inden for et ferieår, har du ret til at få udbetalt resterende ferie for det pågældende ferieår efter 1. maj. Du er altså ikke tvunget til at holde ferie i det første ferieår, når du starter hos en ny arbejdsgiver. Hvis du har været på dagpenge eller anden overførselsindkomst i det pågældende ferieår, kan du dog miste din ret til udbetaling af ferien.

- Feriepengene for den ferie, som du ikke afholder eller kan få udbetalt, tilfalder normalt Arbejdsmarkedets Feriefond.


Ret til ferie
Du har ret til at holde alle 5 ugers ferie inden 1. maj. Det gælder uanset, hvor travlt du har på dit arbejde. Din arbejdsgiver har til gengæld også ret til at pålægge dig at afholde alle 5 ugers ferie – også selv om du selv helst vil have udbetalt hele eller en del af ferien.

Hvis du ikke kan blive enig med din arbejdsgiver om, hvornår du skal holde ferie, er det din arbejdsgiver, som har ret til at fastsætte ferietidspunktet. Det skal dog ske med et varsel på 3 måneder for hovedferie (sommerferie) og med et varsel på 1 måned for øvrig ferie.

Har du spørgsmål vedrørende din resterende ferie, er du velkommen til at kontakte Maskinmestrenes Forening på mail mf@mmf.dk eller telefon 3336 4920.