Forside » Løn og ansættelse » Ansættelsesforhold » Kontrakt og ansættelsesvilkår » Ansættelseskontrakt 

Ansættelseskontrakt

Din ansættelseskontrakt skal indeholde de mest væsentlige vilkår for dit ansættelsesforhold.

Når du bliver ansat, har du krav på at få udleveret en kontrakt fra din arbejdsgiver senest 1 måned efter. Det gælder dog kun, hvis din arbejdstid er over 8 timer om ugen, og hvis din ansættelse forventes at vare mere end 1 måned.

Hvis du og din arbejdsgiver mundtligt aftaler nogle særlige vilkår, bør du få dem skrevet ind i din kontrakt.

Kontrakten skal som minimum indeholde følgende:

1. Navn og adresse på arbejdsgiveren og lønmodtageren

2. Arbejdsstedets beliggenhed

3. Beskrivelse af arbejdet

4. Tiltrædelsestidspunkt (Fra den dag starter nemlig din arbejdsgivers pligt til at betale løn, beregningen af din anciennitet og dermed også din arbejdsgivers opsigelsesvarsel)

5. Forventet varighed (hvis ansættelsen er tidsbestemt)

6. Ferie og helligdage

7. Opsigelsesvarsel

8. Løn

9. Arbejdstid (det skal f.eks. fremgå, om du selv skal betale dine frokostpauser og pauser i øvrigt)

10. Kollektiv overenskomst (hvis du er omfattet af en kollektiv overenskomst, skal den specifikke overenskomst fremgå af din kontrakt)

Andre væsentlige vilkår for dit ansættelsesforhold skal også tilføjes kontrakten.