Forside » Løn og ansættelse » Ansættelsesforhold » Kontrakt og ansættelsesvilkår » Funktionær 

Funktionær?

Om du er funktionær afhænger ikke af, om du er time- eller månedslønnet. Det kommer an på, hvilke arbejdsopgaver, du arbejder med.

Der er 3 betingelser, som alle skal være opfyldt, for at du er funktionær ifølge funktionærloven:

1. Du skal have en bestemt type arbejde.
2. Du skal arbejde mindst 8 timer om ugen i gennemsnit.
3. Du skal stå i et tjenesteforhold til en over dig.

Hvilke typer arbejde er funktionærarbejde?
Hovedområdet for funktionærer er handels- og kontormedhjælpere, der arbejder med køb, salg eller kontorarbejde – eller med lagerekspedition, der er ligestillet med køb, salg eller kontorarbejde.

Dit arbejde er også omfattet af funktionærloven, hvis det kræver en vis teknisk eller klinisk viden og dermed ikke er håndværks- eller fabriksarbejde. Fysio- og ergoterapeuter er derfor ofte funktionærer, hvorimod hjemmehjælpere og pædagoger ikke er det.

Desuden er ansatte, der leder eller fører tilsyn med andre funktionærer, omfattet af funktionærloven. Direktører er dog ikke omfattet, fordi de ikke står i et tjenesteforhold til nogen over dem.

Andre med funktionærstatus
Selvom du ikke er funktionær ifølge funktionærloven, kan du godt have funktionærstatus alligevel. Nemlig hvis det fremgår af en kollektiv overenskomst eller en individuel aftale, at du er ansat på "funktionærlignende vilkår”, eller at funktionærloven er gældende for ansættelsesforholdet.

Funktionærlovens hovedindhold

Funktionærloven indeholder navnlig bestemmelser om følgende forhold:

    - Opsigelsesvarsler
    - Fratrædelsesgodtgørelser
    - Usaglige opsigelser
    - Bortvisning
   -  Sygdom
   -  Organisations- og forhandlingsret
   -  Ret til jobsøgning
    - Bonus, gratialer og aktieoptioner
    - Kunde- og konkurrenceklausuler

Minimumsregler
Det er vigtigt at være opmærksom på, at funktionærloven er en såkaldt beskyttelseslov. En arbejdsgiver og en funktionær kan derfor ikke indgå aftaler, der giver funktionæren ringere vilkår, end funktionærloven foreskriver.

Hvis du vil vide mere
Har du behov for juridisk hjælp og vejledning om dit ansættelsesforhold, er du som medlem af Maskinmestrenes Forening naturligvis altid velkommen til at kontakte juridisk afdeling på mail mf@mmf.dk eller telefon 3336 4920.