Forside » Ansættelsesforhold » Kontrakt og ansættelsesvilkår » Klausuler » Jobklausuler 

Jobklausuler

Jobklausuler er en aftale, som arbejdsgiveren indgår med andre virksomheder med henblik på at hindre eller begrænse lønmodtageres muligheder for at opnå ansættelse i en anden virksomhed, eller en aftale indgået med en lønmodtager for at hindre eller begrænse andre lønmodtageres muligheder for at opnå ansættelse i en anden virksomhed.

Efter 1. januar 2016 kan jobklausuler ikke længere indgås lovligt. Der er dog enkelte undtagelser, dels i forbindelse med virksomhedsoverdragelser, hvor der kan aftales jobklausuler i op til seks måneder, dels ved brug af vikarer (vikarbureauer har mulighed for at kræve kompensation fra brugervirksomheder, der ansætter en udsendt vikar. Dette er reguleret i vikarloven).