Forside » Ansættelsesforhold » Kontrakt og ansættelsesvilkår » Klausuler » Kompensation for konkurrence- og/eller kundeklausul 

Kompensation for konkurrence- og/eller kundeklausul

Efter de nye regler er kompensationen ændret. Fra 1. januar 2016 skal der betales faste procentsatser af månedslønnen i den tid, klausulen løber. Ansættelsesklausulloven indeholder derfor et gradueret kompensationsregelsæt.

Reglerne om modregningsadgang forsvinder og erstattes af regler om reducerede procentsatser. Størrelsen af kompensationen afhænger af varigheden af ansættelsesklausulen, og om lønmodtageren får andet passende arbejde.

For konkurrence- og kundeklausuler udgør kompensationen:

  • 40 procent af lønnen på fratrædelsestidspunktet, hvis klausulen varer op til seks måneder
  • 60 procent af lønnen på fratrædelsestidspunktet, hvis klausulen varer op til 12 måneder

For kombinerede klausuler udgør kompensationen:

  • 60 procent af lønnen på fratrædelsestidspunktet

Der skal betales engangskompensation svarende til to måneders kompensation for alle tre typer klausuler.

Hvis kompensationen ikke betales rettidigt, kan klausulen anses for opsagt af arbejdsgiveren.

Kompensation (tabsbegrænsning)
Lønmodtagerens tabsbegrænsningspligt er direkte fastsat i loven. Her fremgår det, at der gælder en forpligtelse for lønmodtageren aktivt at opfylde sin tabsbegrænsningspligt.

Får du som lønmodtager et andet passende arbejde, udgør kompensationen fra den 3. måned og frem:

  • Mindst 16 procent af lønnen pr. måned på fratrædelsestidspunktet for konkurrence- og kundeklausuler af maksimalt seks måneders varighed.
  • Mindst 24 procent af lønnen pr. måned på fratrædelsestidspunktet for konkurrence- og kundeklausuler af maksimal 12 måneders varighed.
  • Mindst 24 procent af lønnen pr. måned fratrædelsestidspunktet for kombinerede klausuler.

Hvis du som lønmodtager ikke iagttager din tabsbegrænsningspligt, får du ikke kompensation ud over engangsbeløbet. For selvstændig virksomhed har det betydning, om den er etableret inden for lønmodtagerens uddannelsesmæssige og erfaringsmæssige område.

Fællesregler for kompensation

Konkurrence- eller kundeklausuler og kombinerede ansættelsesklausuler
De graduerede kompensationsgrader for konkurrenceklausuler eller kundeklausuler kan overordnet inddeles, og der sondres mellem klausuler med varighed op til seks måneder og klausuler mellem seks og 12 måneder, og om lønmodtageren har andet passende arbejde:


Varighed
Andet passende arbejde
Kompensation
Konkurrence- eller kundeklausul
Op til 12 måneder
Nej
60 %
Konkurrence- eller kundeklausul
Op til 12 måneder
Ja
24 %
Konkurrence- eller kundeklausul
Op til seks måneder
Nej
40 %
Konkurrence- eller kundeklausul
Op til seks måneder
Ja
16 %
Kombineret ansættelsesklausul
Op til seks måneder
Nej
60 %
Kombineret ansættelsesklausul
Op til seks måneder
Ja
24 %