Forside » Ansættelsesforhold » Kontrakt og ansættelsesvilkår » Klausuler » Kundeklausul 

Kundeklausul

Kundeklausuler er en aftale mellem lønmodtageren og arbejdsgiveren om, at lønmodtageren efter fratrædelsen ikke må tage ansættelse hos eller direkte eller indirekte at have erhvervsmæssig kontakt med sin tidligere arbejdsgivers kunder og andre forretningsmæssige forbindelser.

Efter de nye regler kan kundeklausuler kun omfatte kunder, som lønmodtageren har haft forretningsmæssig forbindelse med inden for 12 måneder. Det er en skærpelse dels i forhold til perioden, der efter funktionærlovens § 18a er 18 måneder, dels i forhold til, at arbejdsgiver kan lade klausulen omfatte ”listekunder”. Det vil sige kunder, der fremgår af en af arbejdsgiveren udleveret liste og som ikke tidligere har været i kontakt med lønmodtageren.

Hvis arbejdsgiveren ønsker at gøre kundeklausulen gældende, skal lønmodtageren på fratrædelsestidspunktet have udleveret en liste over de kunder, der er omfattet af klausulen.

Kundeklausuler kan højst løbe over en periode på 12 måneder.

Kombinerede ansættelsesklausuler
Kombinerede ansættelsesklausuler er en aftale om, at lønmodtageren er forpligtet af en konkurrence- og kundeklausul i samme tidsrum.

Kombinerede klausuler skal overholde reglerne for konkurrence- og kundeklausuler og kan kun gøres gældende i op til seks måneder fra fratrædelsestidspunktet.