Forside » Løn og ansættelse » Ansættelsesforhold » Kontrakt og ansættelsesvilkår » Løn i ansættelseskontrakten 

Løn i ansættelseskontrakten

Det skal fremgå klart af din kontrakt, hvad din løn er. Det gælder, uanset om du er månedslønnet eller timelønnet. Der skal også stå, hvornår lønnen udbetales.

Du kan altid gå til din arbejdsgiver og bede om en lønforhandling, men om du får en lønstigning, afhænger af forhandlingerne mellem arbejdsgiveren og dig. Vil du sikre dig en fast lønregulering, skal det skrives ind i kontrakten.

Honorering af overarbejde
Overarbejde kan forekomme i større eller mindre omfang. Derfor bør det fremgå af kontrakten, om overarbejde honoreres eller ej, og i så fald om det er i form af betaling eller afspadsering.

Hvis din kontrakt ikke indeholder regler om overarbejde, er udgangspunktet, at overarbejde honoreres i forholdet 1:1.

Betaling for søn- og helligdage
Arbejder du på søn- og helligdage, bør der også stå i kontrakten, om du får særskilt betaling for det.