Forside » Løn og ansættelse » Ansættelsesforhold » Opsigelse » Bonus og gratiale 

Bonus og gratiale

På trods af, at du er opsagt, har du stadig ret til din bonus, hvis du er funktionær og har en aftale om, at en del af din løn udbetales som bonus eller gratiale.

Hvis du er funktionær og en del af din løn udbetales som bonus eller gratiale, kan din arbejdsgiver ikke kræve, at du skal være ansat på udbetalingstidspunktet for at have ret til udbetaling. Du har derfor ret til en forholdsmæssig andel af det fulde bonus- eller gratialebeløb, hvis du fratræder i løbet af et regnskabsår.

Udbetalingstidspunktet rykkes ikke
Du er dog nødt til at vente med udbetalingen til det normale udbetalingstidspunkt, medmindre du og din arbejdsgiver har aftalt noget andet.

Du kan godt have krav på bonus eller gratiale, selvom du og din arbejdsgiver ikke har en udtrykkelig aftale om det. Nemlig hvis det er almindeligt at udbetale en del af lønnen som bonus eller gratiale på din arbejdsplads.