Forside » Løn og ansættelse » Ansættelsesforhold » Opsigelse » Bortvist 

Bortvist

Det er vigtigt, at du får bortvisningen på skrift. Det giver dig sikkerhed for, at du ikke skal stille din arbejdskraft til rådighed.

Ved en bortvisning bliver du bedt om straks at forlade arbejdspladsen og aflevere arbejdsgiverens ejendele som nøgler m.m. Både ansættelsesforholdet og lønnen ophører øjeblikkeligt.

Hvis du bliver bortvist, er det vigtigt, at du straks kontakter Maskinmestrenes Forenings jurister på telefon 3336 4920, så vi kan vurdere, om bortvisningen er uberettiget eller ej.

Berettiget eller uberettiget?
Er den uberettiget, vil vi straks kontakte din arbejdsgiver, protestere over bortvisningen og kræve et opsigelsesvarsel.

Gyldige grunde til at bortvise en medarbejder er for eksempel, hvis medarbejderen stjæler fra arbejdspladsen, udøver vold, bliver væk uden at fortælle hvorfor eller groft tilsidesætter sine arbejdsopgaver.

Få det på skrift
Få bortvisningen på skrift, så har du en garanti for, at du ikke skal stille din arbejdskraft til rådighed. Er du i tvivl, om du er blevet bortvist, skal du møde på arbejde, for at arbejdsgiveren ikke bagefter kan påstå, at du er udeblevet ulovligt.