Forside » Løn og ansættelse » Ansættelsesforhold » Opsigelse » Fratrædelsesgodtgørelse 

Fratrædelsesgodtgørelse

Du har som hovedregel krav på en fratrædelsesgodtgørelse, hvis du er funktionær og bliver sagt op efter mindst 12 år hos den samme arbejdsgiver.

Størrelsen af fratrædelsesgodtgørelsen afhænger af din anciennitet, når du fratræder:

  • 12 -17 års anciennitet:1 måneds løn i fratrædelsesgodtgørelse
  • >17 års anciennitet:3 måneders løn i fratrædelsesgodtgørelse

Hvis du selv siger op
Du har ikke krav på en fratrædelsesgodtgørelse, hvis du selv siger op. Der er dog en undtagelse: Du har krav på en fratrædelsesgodtgørelse, hvis du selv siger op efter at være blevet sagt op af din arbejdsgiver (såkaldt kontraopsigelse).