Forside » Løn og ansættelse » Ansættelsesforhold » Opsigelse » Loyalitetspligt 

Loyalitetspligt

Loyalitetspligten indebærer bl.a. forbud mod at skade din arbejdsgivers virksomhed, at handle i strid med god markedsføringsskik eller udnytte erhvervshemmeligheder.

Du er altid underlagt en loyalitetspligt i dit ansættelsesforhold. Det betyder, at du ikke må skade din arbejdsgivers virksomhed ved fx at starte konkurrerende virksomhed. Du må heller ikke udnytte en særlig viden, som du har fået, mens du var ansat. I modsat fald kan du risikere at blive bortvist.

Ud over den almindelige loyalitetspligt er det forbudt at handle i strid med god markedsføringsskik og at viderebringe eller udnytte erhvervshemmeligheder.

Hvad regnes for erhvervshemmeligheder?
Det kan være svært at fastlægge, hvad der er en erhvervshemmelighed. Hovedreglen er, at der skal være tale om viden, der er speciel for den pågældende virksomhed, ikke er offentligt tilgængelig og som har økonomisk betydning for virksomhedens konkurrenceevne.

Der vil næsten altid være tale om erhvervshemmeligheder, hvis oplysningerne om virksomheden handler om:

    - Leverandør- og kundeforhold
    - Produktionsmetoder
    - Nye produkter
    - Reklamefremstød
    - Pris- og rabatpolitikker eller andre regnskabsmæssige forhold

Forbuddet gælder, både mens du er ansat, og op til 3 år efter du er stoppet.