Forside » Løn og ansættelse » Ansættelsesforhold » Opsigelse » Opsigelsesvarsel 

Opsigelsesvarsel

Det er vigtigt, at du sikrer dig, at du er blevet opsagt med det korrekte opsigelsesvarsel. Hvis du accepterer et varsel, der er kortere end det, du har krav på, kan det gå ud over din ret til dagpenge.

I funktionærloven er der fastsat nogle minimumskrav til længden af opsigelsesvarsler. Du skal imidlertid være opmærksom på, at der kan være aftalt et forlænget varsel i din ansættelseskontrakt.

Opsigelsesvarsler, jf. funktionærloven

  • 1 måned inden udløbet af 5 måneder
  • 3 måneder inden udløbet af 2 år og 9 måneder
  • 4 måneder inden udløbet af 5 år og 8 måneder
  • 5 måneder inden udløbet af 8 år og 7 måneder

Derefter er varslet 6 måneder.

120-dagesreglen
I din kontrakt kan der endvidere være indgået aftale om 120-dagesreglen, der går ud på, at man kan blive opsagt med kortere varsel, hvis man har været syg mindst 120 dage inden for de sidste 12 måneder.

Endvidere skal du være opmærksom på, at såfremt du bliver opsagt efter at have været ansat i mere end henholdsvis 12, 15 eller 18 år, har du desuden krav på fratrædelsesgodtgørelse ,som udgør henholdsvis 1, 2 eller 3 måneders løn.