Forside » Løn og ansættelse » Ansættelsesforhold » Opsigelse » Usaglig opsigelse 

Usaglig opsigelse

Du kan i nogle tilfælde få en godtgørelse, hvis du er funktionær og bliver sagt op med en usaglig begrundelse.

Du skal have været ansat i virksomheden mindst 1 år for overhovedet at kunne kræve en godtgørelse for usaglig opsigelse.

Opsigelsen skal være rimeligt begrundet
Det afgørende er, om opsigelsen er rimeligt begrundet i enten dine eller virksomhedens forhold. Det afhænger af en konkret vurdering, der er vanskelig at fastlægge generelt.

Funktionærens forhold
Som udgangspunkt skal du have en (skriftlig) advarsel inden opsigelsen, hvis den skal kunne anses for rimeligt begrundet i dine forhold.

Virksomhedens forhold
Begrundelser som nedskæring, omstrukturering, rationalisering og dårlig økonomi er typisk saglige begrundelser, hvis de er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Godtgørelsens størrelse
Godtgørelsen kan udgøre et beløb svarende til lønnen for halvdelen af dit opsigelsesvarsel. Har du fx 3 måneders opsigelsesvarsel, kan godtgørelsen være op til 1½ måneds løn.

Er du fyldt 30 år, kan godtgørelsen dog være op til 3 måneders løn. Har du været ansat i samme virksomhed i henholdsvis 10 eller 15 år, kan godtgørelsen stige til 4 eller 6 måneders løn.

I praksis giver domstolene normalt ikke fuld godtgørelse.