Forside » Løn og ansættelse » Ansættelsesforhold » Sygdom » 120-dages-reglen 

120-dages-reglen

Hvis du har en 120-dages-regel i din kontrakt, kan din arbejdsgiver opsige dig med et kortere varsel ved sygdom.

Det kan være aftalt i din kontrakt, at 120-dages-reglen skal gælde. 120-dages-reglen giver din arbejdsgiver mulighed for at opsige dig med et kortere varsel ved sygdom.

Hvis du har været syg i 120 dage inden for de sidste 12 måneder og fået løn under sygdom, giver reglen din arbejdsgiver mulighed for at opsige dig med kun 1 måneds varsel til fratræden ved en måneds udgang.