Forside » Løn og ansættelse » Ansættelsesforhold » Sygdom » Lægeerklæring 

Lægeerklæring

Der findes to typer lægeerklæringer, som din arbejdsgiver kan bede dig om, hvis du er sygemeldt fra arbejdet. Friattesten og mulighedserklæringen.

Friattesten er den ene af to typer lægeerklæringer, som din arbejdsgiver kan bede dig om at fremskaffe, hvis du er syg. Med en friattest bekræfter din læge, at fraværet skyldes sygdom og giver en vurdering af, hvor længe du forventes at være sygemeldt.

En mulighedserklæring fokuserer på de arbejdsopgaver, du kan udføre på trods af din sygdom. Formålet med mulighedserklæringen er, at du sammen med din arbejdsgiver forsøger at afdække, om der er arbejdsopgaver, du kan løse, selvom du er syg. Herefter vurderer din læge, om det, I er kommet frem til, er i overensstemmelse med din sygdom.

Hvad er en mulighedserklæring?
En mulighedserklæring er en blanket i to dele. Den første del skal du og din arbejdsgiver udfylde i fællesskab. Den del handler om, hvilke begrænsninger din sygdom medfører, hvilke jobfunktioner, der er påvirkede og forslag til ændringer af dine jobfunktioner. Den anden del af blanketten er en lægeerklæring, som din praktiserende læge skal udfylde.

Mulighedssamtale
Hvis du er syg og bliver indkaldt til en mulighedssamtale, har du pligt til at deltage, med mindre din sygdom gør, at du ikke kan møde frem. Afviser du at deltage, risikerer du at få en advarsel eller i værste fald at blive bortvist.

Bliver du indkaldt til en mulighedssamtale, og vurderer du, at du ikke kan møde frem på grund af sygdom, anbefaler vi, at du kontakter os, inden du afviser at deltage i samtalen.

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis min arbejdsgiver beder om en lægeerklæring?
En række medlemmer har oplevet, at deres arbejdsgivere har bedt om en lægeerklæring, men at deres praktiserende læge ikke har villet udarbejde en lægeerklæring til dem. Årsagen har som regel været, at lægen mente, at han/hun fremover kun skulle dokumentere sygefravær via mulighedserklæringen. Efter vores opfattelse er dette ikke korrekt.

Selvom din læge mener, at din sygdomssituationen er bedre egnet til en mulighedserklæring end til en lægeerklæring (friattest), så bør din læge alligevel udstede en friattest, hvis din arbejdsgiver kræver det.