Forside » Løn og ansættelse » Ansættelsesforhold » Sygdom » Opsigelse under sygdom 

Opsigelse under sygdom

Du er ikke nødvendigvis sikret mod opsigelse, fordi du er syg.

Du er som udgangspunkt ikke beskyttet mod afskedigelse, fordi du er sygemeldt. Opsigelsen skal dog være saglig. Det betyder, at din arbejdsgiver ikke må opsige dig på grund af kortvarig sygdom, men må gerne opsige dig, mens du er syg, hvis opsigelsen eksempelvis skyldes omstruktureringer på virksomheden.

120-sygedagesreglen
Du er kun omfattet af 120-sygedagesreglen, hvis du har indgået en aftale med din arbejdsgiver. Det vil normalt fremgå af din ansættelseskontrakt. Gælder 120-sygedagesreglen, kan din arbejdsgiver opsige dig med 1 måneds varsel, hvis du inden for de seneste 12 måneder har været sygemeldt i mere end 120 dage. Din arbejdsgiver skal præcist kunne dokumentere sygefraværet, og du skal stadig være sygemeldt, når du modtager opsigelsen - ellers skal du opsiges med dit almindelige varsel.

Sygedagpenge hos kommunen
Hvis du stadig er sygemeldt, når du fratræder, er det kommunen, som udbetaler sygedagpenge direkte til dig. Du kan først gå til a-kassen og få dagpenge, når du er raskmeldt og til rådighed for arbejdsmarkedet.