Forside » Løn og ansættelse » Ansættelsesforhold » Sygdom » Sygemelding 

Sygemelding

Hvis du bliver syg, skal du hurtigst muligt meddele dette til din arbejdsgiver.

Du skal være opmærksom på, at din arbejdsgiver kan have fastsat nærmere retningslinjer for, hvordan du skal sygemelde dig – f.eks. at sygemeldinger pr. SMS ikke accepteres. 

Bekræft sygemeldingen skriftligt
Hvis du sygemelder dig telefonisk, kan det være en god ide efterfølgende at bekræfte sygemeldingen på en e-mail, så der ikke senere opstår tvivl om, hvorvidt og hvornår du sygemeldte dig.

Arbejdsgiveren har som udgangspunkt ikke krav på at få at vide, hvorfor du er sygemeldt, med mindre sygeforløbet fortsætter.

Fuld løn under sygdom
Som funktionær er du berettiget til fuld løn under sygdom. Er du helt eller delvist provisionslønnet, har du også ret til at modtage provision under sygdom. Den provision, som du skal have udbetalt, er den provision, som du antageligt ville have tjent, hvis du ikke havde været syg. Er du ikke funktionær, afhænger din eventuelle ret til løn under sygdom af, hvilken aftale du har indgået med din arbejdsgiver.

Er du på dagpenge?
Er du ledig og på dagpenge, skal du på første sygedag melde dig syg på jobnet.dk for at kunne modtage sygedagpenge.