Forside » Løn og ansættelse » Ansættelsesforhold » Sygdom » Sygesamtale 

Sygesamtale

Hvis du er sygemeldt, skal din arbejdsgiver indkalde dig til en sygesamtale senest 4 uger efter din første sygedag.

Sygesamtalen skal handle om, hvornår og hvordan du kan vende tilbage til arbejdet.

Oplysninger til kommunen
På baggrund af sygesamtalen skal din arbejdsgiver videregive en række oplysninger til kommunen. Din arbejdsgiver skal blandt andet oplyse, om din sygemelding forventes at vare mere end otte uger, fordi dette kan give kommunen en indikation af, om du har behov for en særlig indsats for at komme tilbage.

Der er ingen præcise retningsliner for, hvad sygesamtalen skal indeholde, men din arbejdsgiver kan vælge at benytte samtalen som en anledning til at udfylde første del af mulighedserklæringen.

Ikke et krav, hvis du er opsagt
Hvis du er i en opsagt stilling, og der ved din første sygedag er mindre end 8 uger til du fratræder, er der ikke krav om, at din arbejdsgiver skal indkalde dig til sygesamtale, men kan vælge at gøre det alligevel.

Hvad må arbejdsgiver spørge om?
Din arbejdsgiver må ikke spørge til selve sygdommen, f.eks. hvad du fejler, og hvilken behandling du får. Sådanne oplysninger er af privat karakter.

I stedet må den pågældende spørge til, hvilke arbejdsfunktioner du kan varetage på trods af sygdommen, og/eller hvilke foranstaltninger, der eventuelt kan sættes i værk for at afhjælpe de begrænsninger, sygdommen medfører. Samtalens fokus skal altså være på arbejdet, arbejdsfunktionerne og udsigterne til at komme tilbage på arbejdspladsen og ikke på din sygdom.