Forside » Løn og ansættelse » Ansættelsesforhold » Sygdom » Ydelser under sygdom 

Ydelser under sygdom

Er du ansat som funktionær, får du fuld løn under sygdom. Hvis du ikke er funktionær kan du normalt enten få løn eller sygedagpenge.

Hvis du er ansat som funktionær, har du normalt ret til løn under sygdom.

Hvis du er ansat som ikke-funktionær, har du normalt enten ret til sædvanlig løn fra din arbejdsgiver eller til en ydelse, der svarer til sygedagpengene fra din arbejdsgiver i de første 30 dage af sygeperioden. Du kan se i din ansættelseskontrakt eller i overenskomsten, hvilken ydelse du kan modtage under sygdom og hvor længe. Når du som ikke-funktionær ikke længere kan modtage ydelser under sygdom fra din arbejdsgiver, vil du i de fleste tilfælde kunne overgå til sygedagpenge fra kommunen.

Hvis du bliver syg, mens du er ledig, kan du normalt få sygedagpenge.

Dokumentation
En arbejdsgiver kan fra den første sygedag kræve, at du dokumenterer, at du er uarbejdsdygtig på grund af sygdom.

Kommunens rolle under dit sygefravær
Hvis du får løn under sygdom, får din arbejdsgiver refusion for en del af din løn fra din hjemkommune.

For at din arbejdsgiver er berettiget til refusion eller du er berettiget til sygedagpenge, skal du være uarbejdsdygtig på grund af sygdom og have været uafbrudt tilknyttet arbejdsmarkedet i mindst 26 uger i mindst 240 timer umiddelbart op til den første sygedag.

Man har haft uafbrudt tilknytning til arbejdsmarkedet, hvis man f.eks. er i et ansættelsesforhold, modtager arbejdsløshedsdagpenge fra a-kassen, eller hvis man afslutter en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed.

En midlertidig ydelse
Sygedagpenge er en midlertidig ydelse, der administreres af kommunerne. Sygedagpenge kan udbetales i op til 52 uger inden for en periode på 18 måneder. Dagpengeloven indeholder muligheder for at forlænge perioden yderligere, hvis den pågældende f.eks. skal revalideres, skal i arbejdsprøvning/virksomhedspraktik, eller hvis kommunen har rejst sag om førtidspension.

Modtager du sygedagpenge, og kommunen vælger at stopper udbetalingen, kan Maskinmestrenes Forening hjælpe dig med at vurdere, om kommunens afgørelse er korrekt, eller om afgørelsen skal ankes. Sygedagpengeloven indeholder forlængelsesmuligheder, som det kan være, du er omfattet af.

Hvis du har ret til løn under sygdom, vil din løn som udgangspunkt ikke blive påvirket af, at kommunen standser refusionen til din arbejdsgiver.

Vurdering hver 8. uge
Kommunen skal afholde opfølgningssamtaler med sygemeldte borgere. Formålet med opfølgningssamtalerne er, at den sygemeldte bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Den første opfølgningssamtale skal afholdes inden udgangen af de første 8 ugers sygdom, regnet fra første fraværsdag. I forbindelse med den første opfølgningssamtale vil sagsbehandleren visitere den sygemeldte til kategori 1, 2 eller 3 afhængig af sygdommens art. Hvis man er visiteret til kategori 1 eller 3, skal anden samtale holdes inden for 3 måneder, regnet fra første fraværsdag. Herefter skal der følges op hver 3. måned. Er man visiteret til kategori 2, skal de følgende opfølgningssamtaler afholdes mindst hver 4. uge.

Vurderingen sker netop med henblik på, om der er behov for behandling, optræning, revalidering eller andre former for bistand. Det sker i samarbejde med den sygemeldte, læger, hospitals- og revalideringsinstitutioner, virksomheder og fagforeninger, samt Jobcentret.