Forside » Job & karriere » Løn og ansættelse » Overenskomster » Offentligt ansatte 

Overenskomster

Aftale

Modpart

Område

Forhandlingskartellets Hovedaftale

Kommunernes Landsforening

Kommuner

Forhandlingskartellets Fællesoverenskomst 40.41

Kommunernes Landsforening

Kommuner

Forhandlingskartellets Fællesaftale for tjenestemænd 40.42

Kommunernes Landsforening Kommuner

Overenskomst for assistenter, mestre, driftsledere m.fl.

Kommunernes Landsforening

Kommuner

Aftaler for assistenter, mestre, driftsledere m.fl.

Kommunernes LandsforeningKommuner

Arbejdstidsaftale 04.89

Kommunernes Landsforening

Kommuner

Fælles aftale om ny løn

Kommunernes LandsforeningKommuner

Arbejdstidsaftale

Danske RegionerRegioner

Overenskomst for professionsbachelorer

Danske RegionerRegioner

Overenskomst for professionsbachelorer - rettelsesblad

Danske RegionerRegioner

Vejledning til indplacering

Danske RegionerRegioner

Fællesoverenskomst 2016 (OAO-S-fællesoverenskomsten)

FinansministerietStaten

Organisationsaftale 2013 - Maskinmestre i land

Finansministeriet

Staten

Forhåndsaftale om adjunkttillæg

SøfartsstyrelsenStaten

Overenskomst

Grønlands HjemmestyreGrønland

Protokollat om engangsvederlag

Grønlands HjemmestyreGrønland

Protokollat om kvalifikations- og funktionstillæg

Grønlands HjemmestyreGrønland

Protokollat om talsmandsregler

Grønlands HjemmestyreGrønland