Forside » Nyheder » Nyheder 

10 indsatsområder for Dansk produktion

 

1. Folkeskoleelevernes kompetencer skal styrkes
2. Styrkelse af erhvervsuddannelserne
3. Flere med en videregående uddannelse
4. Tiltrækning af udenlandske specialister
5. Mere forskning i produktionsteknologi
6. Øget videnspredning
7. Konkurrencedygtig afgiftsstruktur
8. Færre administrative byrder
9. Infrastrukturen skal understøtte produktionen
10. Eksporten skal styrkes

Arbejdsgivere og lønmodtagere inden for fremstillingsindustrien har udarbejdet en plan, som skal styrke den danske industrisektor.

Planen bygger på 10 indsatsområder, som erhvervslivets organisation DI og centralorganisationen af industriansatte, CO-industri, vurderer kan sætte en stopper for de mange udflytninger af danske arbejdspladser, der alene siden årtusindeskiftet har været med til at koste ca. hvert fjerde job i sektoren.

Indsatsområderne spænder bredt og fokuserer bl.a. på en styrkelse af hele uddannelsessystemet, en forbedret tiltrækningskraft på udenlandske specialister og mere forskning i produktionsteknologi.

»Det er helt afgørende at få sat produktion på dagsordenen herhjemme. Det er afgørende for dansk velstand, og det er afgørende for den private sektor og ikke mindst fremstillingsindustrien,« siger Karsten Dybvad, adm. direktør for DI.

Fremstillingserhvervene udgør ifølge de seneste opgørelser kun 16 pct. af den samlede danske beskæftigelse. Karsten Dybvad mener dog ikke, at det skal være en indikator for, at Danmark ikke fremover skal satse på industrisektoren. 

»Industrien står for over halvdelen af eksporten herhjemme, og derfor skal sektoren fastholdes,« mener han.


Kilde: epn.dk  

 

 

 

Arkiv

Marts 2018

Stærk position for maskinmestre

Vinderprojekt handler om partikelforurening i maskinrum

Udnyttelse af rejektvand får 2. plads blandt bachelorprojekter

Dansk nøglerolle i stor europæisk robotsatsning

Søndagsudflugten skal gå til fremtidens renseanlæg

Nye tider for hospitalernes maskinmestre

Maritim samarbejdsaftale med Mexico

Polare krydstogter i specialdesignet skib

USA vil dække 80 procent af øget olieefterspørgsel

EnergyLab Nordhavn vinder Energi- og miljøprisen 2018

OK-18 - Overenskomstforhandlinger for offentlige ansatte

Ny maritim driftsovervågning - på den mobile måde

Olien topper om tyve år - ifølge BP

Stena Line-færge til Frederikshavn skal sejle på batterier

ENERGINET advarer om mulig gasmangel