Forside » Nyheder » Nyheder 

10 indsatsområder for Dansk produktion

 

1. Folkeskoleelevernes kompetencer skal styrkes
2. Styrkelse af erhvervsuddannelserne
3. Flere med en videregående uddannelse
4. Tiltrækning af udenlandske specialister
5. Mere forskning i produktionsteknologi
6. Øget videnspredning
7. Konkurrencedygtig afgiftsstruktur
8. Færre administrative byrder
9. Infrastrukturen skal understøtte produktionen
10. Eksporten skal styrkes

Arbejdsgivere og lønmodtagere inden for fremstillingsindustrien har udarbejdet en plan, som skal styrke den danske industrisektor.

Planen bygger på 10 indsatsområder, som erhvervslivets organisation DI og centralorganisationen af industriansatte, CO-industri, vurderer kan sætte en stopper for de mange udflytninger af danske arbejdspladser, der alene siden årtusindeskiftet har været med til at koste ca. hvert fjerde job i sektoren.

Indsatsområderne spænder bredt og fokuserer bl.a. på en styrkelse af hele uddannelsessystemet, en forbedret tiltrækningskraft på udenlandske specialister og mere forskning i produktionsteknologi.

»Det er helt afgørende at få sat produktion på dagsordenen herhjemme. Det er afgørende for dansk velstand, og det er afgørende for den private sektor og ikke mindst fremstillingsindustrien,« siger Karsten Dybvad, adm. direktør for DI.

Fremstillingserhvervene udgør ifølge de seneste opgørelser kun 16 pct. af den samlede danske beskæftigelse. Karsten Dybvad mener dog ikke, at det skal være en indikator for, at Danmark ikke fremover skal satse på industrisektoren. 

»Industrien står for over halvdelen af eksporten herhjemme, og derfor skal sektoren fastholdes,« mener han.


Kilde: epn.dk  

 

 

 

Arkiv

Oktober 2017

Udfordrende arbejdsopgaver hos NLMK DanSteel A/S

Danskerne sparer 298 mio. kroner på vand

Nyt 5G-netværk til fremtidens robotter

Maskinmesterskolen København flytter i egne lokaler

Batterier afløser generatorer om bord på offshore fartøj

Fjernvarmen kan indfri store dele af CO2-mål

Vestas og Siemens mødes: Vind-giganter i historisk samarbejde

Verdo samler kraftværk af kompetencer

Nyt energiværktøj til handels- og servicebranchen

Maskinmestre bidrager til væksten på Bornholm

Fjernvarmekunderne sparer penge

Kalundborg udvider med Ny Vesthavn

M/F Berlin tester helikopterplatform

Offshore industrien samles om synergien

Bygningers opførelse er mere miljøbelastende end drift