Forside » Nyheder » Nyheder 

10 indsatsområder for Dansk produktion

 

1. Folkeskoleelevernes kompetencer skal styrkes
2. Styrkelse af erhvervsuddannelserne
3. Flere med en videregående uddannelse
4. Tiltrækning af udenlandske specialister
5. Mere forskning i produktionsteknologi
6. Øget videnspredning
7. Konkurrencedygtig afgiftsstruktur
8. Færre administrative byrder
9. Infrastrukturen skal understøtte produktionen
10. Eksporten skal styrkes

Arbejdsgivere og lønmodtagere inden for fremstillingsindustrien har udarbejdet en plan, som skal styrke den danske industrisektor.

Planen bygger på 10 indsatsområder, som erhvervslivets organisation DI og centralorganisationen af industriansatte, CO-industri, vurderer kan sætte en stopper for de mange udflytninger af danske arbejdspladser, der alene siden årtusindeskiftet har været med til at koste ca. hvert fjerde job i sektoren.

Indsatsområderne spænder bredt og fokuserer bl.a. på en styrkelse af hele uddannelsessystemet, en forbedret tiltrækningskraft på udenlandske specialister og mere forskning i produktionsteknologi.

»Det er helt afgørende at få sat produktion på dagsordenen herhjemme. Det er afgørende for dansk velstand, og det er afgørende for den private sektor og ikke mindst fremstillingsindustrien,« siger Karsten Dybvad, adm. direktør for DI.

Fremstillingserhvervene udgør ifølge de seneste opgørelser kun 16 pct. af den samlede danske beskæftigelse. Karsten Dybvad mener dog ikke, at det skal være en indikator for, at Danmark ikke fremover skal satse på industrisektoren. 

»Industrien står for over halvdelen af eksporten herhjemme, og derfor skal sektoren fastholdes,« mener han.


Kilde: epn.dk  

 

 

 

Arkiv

December 2017

Kan maritime virksomheder skabe værdi af deres digitaliseringsanstrengelser?”

Batterier kan blive de nye spidslastværker

Målet bør være 55 procent vedvarende energi i 2030

Minister til Energikonferencen 2018

To maskinmestre, klar arbejdsfordeling

Nyt netværk for maskinmestre, der arbejder med Asset Management

Fra problemløsning til pædagogisk sikkerhed

Insatech udvikler fremtidens måleløsninger

Første overdækkede renseanlæg står klart

Brug for international regulering af autonome skibe

Erhvervsudvikling på Fyn

Sig Varmeværk sænker varmeprisen med varmepumpe

Danmark har verdens bedste energisystem

ME-GI og ME-LGI dual-fuel-motorer når 100.000 driftstimer

Stort potentiale i energioptimering af skibe og bygninger