Forside » Nyheder » Nyheder 

2010 - et år med markant fremgang

Der har været masser at glæde sig over for medlemmerne i Maskinmestrenes Forening i 2010

 

Med en markant stigning i antallet af medlemmer, et højt aktivitetsniveau, en solid økonomi og et kontingent, der har været uændret siden år 2000, var der masser at glæde sig over på den 139. generalforsamlingi Maskinmestrenes Forening. Samtidig kan formand Per Jørgensen se frem til yderligere fire år i spidsen for Maskinmestrenes Forening, der alene med over 450 nye medlemmer i 2010 er vokset til næsten 10.000 medlemmer. Dermed kan Per Jørgensen se frem til sin tredje periode som formand. De godt 130 deltagere til generalforsamlingen, der fandt sted i Århus, hørte bl.a. Per Jørgensen fremhæve, at foruden fremgangen i antallet af medlemmer har der været fremgang i lønningerne til medlemmerne samtidig med, at ledigheden blandt maskinmestre falder. - Investeringer overalt i verden i energiproduktion fra såvel fossile som vedvarende energikilder, energibesparelser, vedligehold, infrastruktur, sikkerhed, risikostyring, optimering, effektiviseringer, ledelse og salg er blandt årsagerne til, at efterspørgslen efter foreningens medlemmer er i vækst, sagde Per Jørgensen. Han understregede, at det derfor er vigtigt fortsat at sikre tilgang til Danmarks bredeste tekniske uddannelse, selv om der med finansloven for 2011 er indført kvoter for optaget til maskinmester- og skibsofficers-uddannelserne. Såvel Dansk Industri som Maskinmestrenes Forening står uforstående overfor beslutningen om at indføre kvoter, fordi Regeringen og Folketinget bl.a. har som mål, at 50 procent af en ungdomsårgang skal have en videregåde uddannelse - herunder en teknisk videregående uddannelse. Formålet er at sikre Danmarks vækst og velstand, og målet er samtidig et vigtigt led i den globaliseringsplan, som Folketinget har vedtaget. Maskinmestrenes Forening er i dialog med folketingets partier og forventer, at der kommer et ændringsforslag om at tilføre yderligere 10 millioner kroner til skolerne for at sikre, at godt 200 studerende, der ellers vil blive afvist i forbindelse med optaget i august, kan komme i gang med deres drømmeuddannelse. Per Jørgensen pegede også på, at søfarten har en afgørende rolle for den økonomiske vækst i verden. - Søtransporten er uundværlig for verdensøkonomien, og danske søfarende bidrager til at sikre en effektiv handelsflåde. Derfor er det uacceptabelt, at verdens førende militære magter ikke kan stoppe piratangrebene på handelsskibe og lystfartøjer, sagde Per Jørgensen. Forhøjelsen af sømandsskattefradraget et element til at sikre adgangen for danske søfarende til andre landes handelsflåder. - Lovforslaget om en ophævelse at nationalitetskravet til skibsfører på DIS skibe virker som et forhastet arbejde. Derimod er der behov for en national strategi for, hvordan vi øger beskæftigelsen af danske søfarende i såvel den danske som andre landes handelsflåder, for at sikre den fortsat tilgang af kompetencer til den maritime sektor til søs og på land i Danmark, sagde Per Jørgensen. Han understregede, at piratangrebene mod søfarten i Adenbugten og andre steder i verden skal stoppes. I den forbindelse er bevæbnede vagter på handelsflådens skibe ikke en permanent løsning, men et af flere mulige tiltag for at øge sikkerheden for de søfarende her og nu. - Det skal være sundt og sikkert for søfarende at passe deres arbejde, og derfor skal en trussel om væbnet overfald fra kriminelle bander bringes til ophør, sagde Per Jørgensen og tilføjede, at der mangler en effektiv international strategi for at løse især de somaliske piraters kapringer af søfarende og handelsskibe. Det samme gælder etablering af en kystbevogtning ud for den afrikanske østkyst. Bestyrelsen ønsker at fastholde det hidtidige kontingent på 173 kr. for aktive og 38 kr. for studerende og seniormedlemmer. Kontingentet har været uændret siden 2000.

 

Formand Per Jrgensen

Formand Per Jørgensen

 

 

Arkiv

August 2017

Mærsk sælger Maersk Oil til franske Total for 47 milliarder kroner

Russisk ordre til MAN Diesel & Turbo og AKA

Verdens største sejlskib - med dieselelektrisk hjælpemotor

Coop skifter til LED-belysning

Ansvaret skal tilbage til skibene

Indvielse af ny maskinmester-campus i Esbjerg

Alphabox skal finde motorens svageste led

Varmt spildevand muliggør stort varmepumpeanlæg

Tuco Marine leverer højtryks-spulebåd til Norge

DONG Energy sælger 50 procent af Borkum Riffgrund 2

Værdifulde råstoffer kan skabes af restprodukter

DNV GL udfører første offshore droneinspektion

Juli 2017

OSK-ShipTech A/S skriver kontrakt med Færgeselskabet Læsø

Teknologisk Institut godkendt som CEN Heat Pump KEYMARK testinstitut

Færger slår fly