Forside » Nyheder » Nyheder 

23,7 mia. kr. til statskassen fra Nordsøproduktionen i 2010

 

Der er i 2010 indbetalt 23,7 mia. kr. i skatter og afgifter til staten fra olie- og gasaktiviteterne i Nordsøen.
 
Staten fik 61 pct. af det samlede overskud fra olie- og gasaktiviteterne i Nordsøen i 2010.

Selv om produktionen af olie og naturgas fra de danske felter i Nordsøen forventes at blive mindre i de næste fem år, kan staten med en oliepris på omkring 110 $/tønde forvente indtægter fra Nordsøen i størrelsesordenen 23 – 30 mia. kr. hvert år frem til 2015.
 
Skatteministeriet har udarbejdet på grundlag af Energistyrelsens 5-års prognose, og som er offentliggjort i årsrapporten ”Danmarks olie- og gasproduktion 2010 og anden udnyttelse af undergrunden”.

Stort overskud på handels- og betalingsbalancen
Energistyrelsen har opgjort produktionsværdien af olieproduktionen i 2010 til ca. 40,4 mia. kr. og produktionen af salgsgas til ca. 10,6 mia. kr., i alt 51 mia. kr., en stigning på knap 18 procent i sammenligning med 2009, da produktionsværdien for olie og salgsgas var ca. 43 mia. kr. Det er især olieproduktionen, der trods lavere produktionsniveau er blevet mere værd pga. en stigning i den gennemsnitlige internationale oliepris.

Danmark er fortsat nettoeksportør af olie og naturgas, og overskuddet på handelsbalancen for olie og naturgas blev på 15,1 mia. kr. i 2010, nogenlunde som året før, og olie- og gasaktiviteterne i Nordsøen har en stor positiv betalingsbalanceeffekt.

Udsigt til voksende investeringer
Energistyrelsen regner med, at investeringerne i feltudbygning vil stige markant fra ca. 5 mia. kr. i 2010 og 2011 til mellem 7,7 og 10 mia. kr. i årene 2012-15. Der ventes især investeret i Tyra (operatør: Mærsk Olie og Gas A/S), i Syd Arne (operatør: Hess Denmark ApS) og i Hejre (operatør: DONG E&P A/S).
Alene i de to sidstnævnte felter indeholder rettighedshavernes udbygningsplaner samlede investeringer for ca. 14 mia. kr.

 

 

 

Arkiv

Oktober 2017

Dansk energiteknologi skal indtage verdenseliten

Maskinmestre tager diplomuddannelse i vedligehold

Udledninger fra skibsfarten stiger

Nyt dansk-kinesisk samarbejde om overskudsvarme

14 ESVAGT-skibe i den britiske del af Nordsøen

Offshore industrien og disruption

Udfordrende arbejdsopgaver hos NLMK DanSteel A/S

Danskerne sparer 298 mio. kroner på vand

Nyt 5G-netværk til fremtidens robotter

Maskinmesterskolen København flytter i egne lokaler

Batterier afløser generatorer om bord på offshore fartøj

Fjernvarmen kan indfri store dele af CO2-mål

Vestas og Siemens mødes: Vind-giganter i historisk samarbejde

Verdo samler kraftværk af kompetencer

Nyt energiværktøj til handels- og servicebranchen