Forside » Nyheder » Nyheder 

23,7 mia. kr. til statskassen fra Nordsøproduktionen i 2010

 

Der er i 2010 indbetalt 23,7 mia. kr. i skatter og afgifter til staten fra olie- og gasaktiviteterne i Nordsøen.
 
Staten fik 61 pct. af det samlede overskud fra olie- og gasaktiviteterne i Nordsøen i 2010.

Selv om produktionen af olie og naturgas fra de danske felter i Nordsøen forventes at blive mindre i de næste fem år, kan staten med en oliepris på omkring 110 $/tønde forvente indtægter fra Nordsøen i størrelsesordenen 23 – 30 mia. kr. hvert år frem til 2015.
 
Skatteministeriet har udarbejdet på grundlag af Energistyrelsens 5-års prognose, og som er offentliggjort i årsrapporten ”Danmarks olie- og gasproduktion 2010 og anden udnyttelse af undergrunden”.

Stort overskud på handels- og betalingsbalancen
Energistyrelsen har opgjort produktionsværdien af olieproduktionen i 2010 til ca. 40,4 mia. kr. og produktionen af salgsgas til ca. 10,6 mia. kr., i alt 51 mia. kr., en stigning på knap 18 procent i sammenligning med 2009, da produktionsværdien for olie og salgsgas var ca. 43 mia. kr. Det er især olieproduktionen, der trods lavere produktionsniveau er blevet mere værd pga. en stigning i den gennemsnitlige internationale oliepris.

Danmark er fortsat nettoeksportør af olie og naturgas, og overskuddet på handelsbalancen for olie og naturgas blev på 15,1 mia. kr. i 2010, nogenlunde som året før, og olie- og gasaktiviteterne i Nordsøen har en stor positiv betalingsbalanceeffekt.

Udsigt til voksende investeringer
Energistyrelsen regner med, at investeringerne i feltudbygning vil stige markant fra ca. 5 mia. kr. i 2010 og 2011 til mellem 7,7 og 10 mia. kr. i årene 2012-15. Der ventes især investeret i Tyra (operatør: Mærsk Olie og Gas A/S), i Syd Arne (operatør: Hess Denmark ApS) og i Hejre (operatør: DONG E&P A/S).
Alene i de to sidstnævnte felter indeholder rettighedshavernes udbygningsplaner samlede investeringer for ca. 14 mia. kr.

 

 

 

Arkiv

August 2017

Mærsk sælger Maersk Oil til franske Total for 47 milliarder kroner

Russisk ordre til MAN Diesel & Turbo og AKA

Verdens største sejlskib - med dieselelektrisk hjælpemotor

Coop skifter til LED-belysning

Ansvaret skal tilbage til skibene

Indvielse af ny maskinmester-campus i Esbjerg

Alphabox skal finde motorens svageste led

Varmt spildevand muliggør stort varmepumpeanlæg

Tuco Marine leverer højtryks-spulebåd til Norge

DONG Energy sælger 50 procent af Borkum Riffgrund 2

Værdifulde råstoffer kan skabes af restprodukter

DNV GL udfører første offshore droneinspektion

Juli 2017

OSK-ShipTech A/S skriver kontrakt med Færgeselskabet Læsø

Teknologisk Institut godkendt som CEN Heat Pump KEYMARK testinstitut

Færger slår fly