Forside » Nyheder » Nyheder 

717 mio. kvm. bygningskvadratmeter i Danmark

 

717 mio. kvm. bygningskvadratmeter i Danmarkrummer mulighed for mere Facilitty Management

  • Heraf 350 mil kvm bolig og fritid
  • Heraf 309 mil kvm erhverv
  • Heraf 58 mil kvm kælder

I alt 129kvm pr dansker - heraf 62kvm til bolig +11kvm kælder, 56 restende kvm går til arbejdsplads, hospitaler, supermarked mv.

Ny rapport fra Center for Facility Management afgør, at Dansk facility management ville omsætte for 45 milliarder mere, hvis de tilførte amme service-værdi til bygningsdriften som svenskerne.

Svenskerne er langt bedre til at se og udnytte mulighederne for at tilføre værdi igennem facility management end de andre nordiske lande. Det er slået fast med syvtommer søm i en ny rapport fra Center for Facility Management, en nystartet forskningsenhed under DTU, finansieret af Realdania.

Det svenske facility management marked har således formået at vokse med 8% i 08/09 og med 10% i 09/10, mens den danske vækst i samme år har ligget på 0,2 og 0,3% henholdsvis. En tendens der desværre også har været tydelig i årene før krisen.

50% højere kr./kvm
Sverige har anslået 235 millioner kvm under facility management, med en total omsætning på 176 milliarder kroner, hvilket svarer til gennemsnitligt 747kr pr kvadratmeter. 

Til sammenligning har Danmark anslået 125 millioner kvm under facility management, med en total omsætning på 62 milliarder, hvilket svarer til 498kr pr kvadratmeter.

Bedre til den bløde facility management  
Tallene afslører, at Sverige er bedre til at iværksætte processer, der forøger værdien af de eksisterende processer i bygningsmassen. Hvis man således opdeler omsætningen i henholdsvis Ejendomsdrift (vedligehold, terræn, renhold mv - såkalt 'hård' facility management)
og Service (security, catering, reception, logistik og virksomhedssupport - såkaldt 'blød' facility management), så har Danmark en fordeling på 62% hård og 38% blød, mens det er omvendt fra Sverige, der har fordelingen 36% hård og 64% blød.

Hvis danskerne formåede at øge deres bløde facility service til samme niveau som svenskerne, så ville den danske facility management omsætning være på 107 milliarder og ikke 62 milliarder - med andre ord en 58% total stigning til 856kr pr. kvadratmeter.

Danskerne mere professionelle
Eneste lyspunkt i undersøgelsen er, at danskerne har en stærk tradition for at outsource deres facility
management til eksterne partnere. Således er 64% af den samlede facility management aktivitet varetaget af eksterne partnere i Danmark, mens det samme kun er tilfældet for 34% af den totale svenske facility management aktivitet. Denne mer-outsourcing kan dog for en stor dels vedkommende tilskrives ISS dominerende rolle på det danske hjemmemarked.

Man kan således sige, at danskerne har et professionaliseret facility management marked af lav kvalitet, sammenlignet med det svenske.

Profitabel energioptimering
ByensEjendom afholder den 05. februar 2013 konferencen 'Profitabel Energioptimering af Ejendom', der sætter fokus på den økonomiske rentabilitet i energispørgsmålet.
Der vil blive præsenteret de seneste erfaringer med ESCO modellen, de seneste opdateringer af energikravene, status for moderne energiarkitektur og diskuteret aktuelle beregninger og cases fra alt fra byggeri til facility management, hvor det er lykkedes at få en fornuftig return on investment på investeringer i energi.

 

 

 

Arkiv

Oktober 2017

Udfordrende arbejdsopgaver hos NLMK DanSteel A/S

Danskerne sparer 298 mio. kroner på vand

Nyt 5G-netværk til fremtidens robotter

Maskinmesterskolen København flytter i egne lokaler

Batterier afløser generatorer om bord på offshore fartøj

Fjernvarmen kan indfri store dele af CO2-mål

Vestas og Siemens mødes: Vind-giganter i historisk samarbejde

Verdo samler kraftværk af kompetencer

Nyt energiværktøj til handels- og servicebranchen

Maskinmestre bidrager til væksten på Bornholm

Fjernvarmekunderne sparer penge

Kalundborg udvider med Ny Vesthavn

M/F Berlin tester helikopterplatform

Offshore industrien samles om synergien

Bygningers opførelse er mere miljøbelastende end drift