Forside » Nyheder » Nyheder 

Ambitiøs 2025-plan trækker den rigtige vej

Søfarten har historisk haft stor betydning for Danmark, og det vil den fortsat have, mener TORMs CEO Jacob Meldgaard.

 

Hvordan skabes vækst i Danmark de kommende år – og hvordan ser skibsfartens rolle ud? CEO Jacob Meldgaard, TORM, kommer med sine bud på udfordringer og vækstpotentialer på Ajour 2016.

 

På erhvervskonferencen Ajour 2016 vil Jacob Meldgaard holde åbningsoplægget med overskriften ”Hvordan skaber vi vækst og beskæftigelse de kommende år?”. Jacob Meldgaard er CEO i TORM, der er et af Danmarks største rederier og et af verdens førende produkttankskibsrederier. Derudover er han medlem af bestyrelsen i Danmarks Rederiforening.

TORM blev grundlagt i 1889 og har i dag aktiviteter over hele kloden, blandt andet Houston, London, Manila, Mumbai, Singapore og København. TORM har cirka 3.000 søfarende medarbejdere og 275 medarbejdere i land. Flåden er på 80 ejede skibe, og der er flere nybygninger på vej.
Udgangspunktet for Jacob Meldgaards oplæg er, at danske rederier oplever kravene fra globalisering i endnu højere grad end resten af erhvervslivet. Godt 37 procent af danske virksomheders eksport går til lande uden for EU og Norge, mens hele 70 procent af skibsfartens eksport sker til disse lande.
Samtidig ser Jacob Meldgaard en fare for stigende national protektionisme. Siden finanskrisen brød ud i 2008, er der indført mellem 2.500 og 3.600 større eller mindre protektionistiske tiltag. Det skader handlen med varer, væksten og dermed også beskæftigelsen i rederierne, mener han.

 

Firedoblet handelsflåde

TORM er en af verdens største spillere inden for produkttankere og transport af raffinerede olieprodukter, så rederiet har i mange år været vant til at operere i usikre markeder. Én af de største udfordringer for shipping generelt er risikoen for overkapacitet af skibe på markedet. Dette har været en historisk tilbagevendende faktor, som udfordrer hele branchen.
»Når fragtraterne falder, er der i endnu højere grad brug for at tjene penge i svære markeder, på komplekse operationer og ved at se nye potentialer i markedet. De rederier, der kan navigere bedst i stormfuldt farvand, vinder,« siger Jacob Meldgaard.
Den danske handelsflåde er vokset stødt siden indførelsen af DIS-ordningen i 1988 og tonnageskatten i 2002 – og størrelsen på flåden er knap firedoblet siden 1988. Det skyldes ikke mindst et konstant politisk fokus på konkurrencedygtige rammevilkår.
»Desværre rykker andre lande også hurtigt. Siden den seneste danske vækstplan har lande som Hong Kong og Singapore taget tigerspring blandt de store søfartsnationer. Og lande omkring os rykker også – blandt andet indfører Sverige tonnageskat i år,« siger Jacob Meldgaard.
Han mener derfor, at det er utroligt vigtigt, at Danmark jævnligt gennemfører 360 graders gennemsyn af rammerne og indsatsen for at fremme vækst i Det Blå Danmark.
»Det er helt rigtigt set, at regeringen har nedsat et maritimt vækstteam, der skal kigge bredt på indsatsen,« siger han.

 

Et mere attraktivt dansk flag

Regeringens 2025-plan, der skal skabe bedre rammer for dansk erhvervsliv som helhed, er også et både fornuftigt og ambitiøst initiativ, mener Jacob Meldgaard.

»Særligt forbedringerne for investeringsklimaet er helt afgørende. Vi skal så at sige gøre samfundskagen større, så vi sikrer vores velstand og velfærd på den længere bane,« siger han.

Selvom personskattelettelser er fine, må og skal der skal også sektorspecifikke løsninger til.

»Søfart er en dansk styrkeposition, så når de politiske forhandlinger starter, vil det være oplagt at supplere den nuværende vifte af forslag med fokuserede lempelser for erhvervslivet, hvor skoen trykker, for selvom skibsfarten er en dansk styrkeposition, er vi hele tiden udfordrede, når det kommer til kommercielle strømninger og rammevilkår,« siger Jacob Meldgaard.

 

Jacob Meldgaard holder åbningstalen torsdag kl. 10.10.

 

Læs hele artiklen her.

 

 

 

Arkiv

December 2017

Kan maritime virksomheder skabe værdi af deres digitaliseringsanstrengelser?”

Batterier kan blive de nye spidslastværker

Målet bør være 55 procent vedvarende energi i 2030

Minister til Energikonferencen 2018

To maskinmestre, klar arbejdsfordeling

Nyt netværk for maskinmestre, der arbejder med Asset Management

Fra problemløsning til pædagogisk sikkerhed

Insatech udvikler fremtidens måleløsninger

Første overdækkede renseanlæg står klart

Brug for international regulering af autonome skibe

Erhvervsudvikling på Fyn

Sig Varmeværk sænker varmeprisen med varmepumpe

Danmark har verdens bedste energisystem

ME-GI og ME-LGI dual-fuel-motorer når 100.000 driftstimer

Stort potentiale i energioptimering af skibe og bygninger