Forside » Nyheder » Nyheder 

Bedre udnyttelse af vand kan spare hospitaler for millioner af kroner

Rigshospitalet kan spare 8500 m3 svarende til 255.000 kroner ĂĄrligt ved en bedre udnyttelse af vandet.

 

For første gang har tre danske hospitaler fået overblik over deres vandforbrug. Og der er millioner at hente i besparelser, hvis hospitalerne bliver bedre til at udnytte vandet.

 

Millioner af liter vand flyder hvert eneste år gennem rørene på hospitalerne i Herlev, Hvidovre og på Rigshospitalet. Men nu er de tre hospitaler med støtte fra Miljø- og Fødevareministeriet og Region Hovedstaden gået sammen om at skabe overblik over vandforbruget.

 

»Til sammen kan de tre hospitaler spare 10,8 millioner hvert eneste ĂĄr og 248.000 m3 vand. Det er ligesĂĄ meget som 6350 danskeres ĂĄrlige vandforbrug. Jeg er glad for, at Region Hovedstaden og Miljø- og Fødevareministeriet har gennemført dette projekt, for det viser vejen for andre hospitaler i landet. Vi kan spare masser af ressourcer ved at udnytte dem mere effektivt. Samtidig viser projektet, at der er stort potentiale i et samarbejde mellem hospitaler og virksomheder om vandteknologiske løsninger – miljøteknologi som der ligger store eksportmuligheder i. Jeg hĂĄber, idéerne vil sprede sig som ringe i vandet til andre hospitaler,« siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

 

Drikkevand kan erstattes i mange tilfælde

Hospitalernes vand er blevet opdelt i grupper: Det vand, der kommer i kontakt med patienterne, og det der ikke gør. På grund af smittefare skal hospitaler være særligt opmærksomme på at bruge det såkaldte ”sekundavand”, som er vand, der har ringere kvalitet end drikkevand. Sekundavand bruges derfor ikke på områder, hvor der er direkte eller indirekte kontakt med patienter.

 

Den nye kortlægning viser imidlertid, at 56 procent af vandet på Hvidovre Hospital kan erstattes med sekundavand – for eksempel ved at renset drænvand opsamlet fra udearealer bruges som afkøling af kedler eller til toiletskyl.

 

»Herlev, Hvidovre og Rigshospitalet fortjener stor ros for at have kastet energi og ressourcer ind i det her projekt i en i forvejen travl hverdag. Sundhedsudgifterne stiger løbende i takt med, at vi forbedrer behandlinger. Derfor er det vigtigt, at vi effektiviserer, hvor vi kan, og en besparelse på 10,8 millioner kroner hvert år falder på et tørt sted. De penge kan hospitalerne for eksempel bruge til at forbedre oplevelsen for de mange mennesker, som er indlagt,« siger formand for miljø- og transportudvalget i Region Hovedstaden Jens Mandrup.

 

Fokus på besparelser, innovation og grøn vækst:

 • Samlet set vil der kunne spares 248.000 m3 vand per ĂĄr pĂĄ de tre hospitaler. Det svarer til 10,8 millioner kroner per ĂĄr for de tre hospitaler til sammen.
 • 248.000 m3 vand svarer til det samlede ĂĄrlige vandforbrug for 6350 danskere eller ligesĂĄ meget vand, som der kan være i 100 olympiske svømmebassiner.
 • Pengene spares ved færre udgifter til vand, vandafledning og vandbehandling.
 • For at opnĂĄ besparelserne vil hospitalerne skulle foretage mindre investeringer i teknologi, som danske virksomheder kan levere.
 • Projektet har udpeget omrĂĄder, hvor der er behov for nye, innovative, vandeffektive løsninger. Konkrete case-eksempler beskriver de aktuelle behov for udvikling, og der er skabt et grundigt afsæt til en dialog med virksomheder om afprøvning og implementering af nye vandeffektive løsninger. Det er forventningen, at samarbejdet mellem hospitaler og virksomheder kan udvikle løsninger, som rummer store eksportmuligheder for de involverede virksomheder.

 

Eksempler pĂĄ besparelser:

 • I forbindelse med dialyse af patienter med ringe nyrefunktion opstĂĄr der store mængder uforurenet overskudsvand. Overskudsvandet kan med fordel bruges til formĂĄl, hvor der ikke er patientkontakt. Dialysebehandling pĂĄ de tre hospitaler bruger til sammen 36.000 m3 vand ĂĄrligt. Her kan Herlev spare 5500 m3 svarende til 250.000 kroner. ĂĄrligt. Hvidovre kan spare 2900 m3 svarende til 125.000 kroner ĂĄrligt, og Rigshospitalet kan spare 8500 m3 svarende til 255.000 kroner ĂĄrligt.
 • Desuden kan renset spildevand genbruges i hospitalets køletĂĄrnssystem i stedet for rent drikkevand.

 

Fakta om projektet:

 • Det er første gang i Danmark, at hospitaler sĂĄ detaljeret undersøger deres vandforbrug.
 • Der er blevet gennemført to projekter, som er beskrevet i de to rapporter:
  "Potentialer for vandbesparende teknologi og brug af sekundavand"
  "Brugsvand pĂĄ hospitaler - Sundhedsrisici og potentialer for ny teknologi"
 • Projekterne er gennemført pĂĄ Hvidovre Hospital, Herlev Hospital og Rigshospitalet.
 • Projekterne har samlet kostet 3 millioner kroner, hvor Region Hovedstaden har bidraget med 1,5 million og 1,5 million er tilført via Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program (MUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet.

 

 

 

Arkiv

April 2018

Lavere elvarmeafgift er fremsynet

Her er regeringens energiudspil

MARTEC tiltræder Danmarks nye Teknologipagt

Ă…rets Energikonference med fokus pĂĄ regeringens energiudspil

Hold fast i stærkt hjemmemarked - for eksportens skyld

Skibsfarten skal halvere udledninger inden 2050

Jylland sidder pĂĄ energijobs

Kun 0,003 procent berettigede klager over elforsyning

Energien bliver grønnere - nogle år endnu

Apple og Google sluger grøn energi

MARTEC i nyt samarbejde med TECHCOLLEGE

Verdens største havmølle sat i drift

El-kabel med gøgeunge-effekt

Verdens første LNG-drevne bulk carrier

VVS-autorisation for maskinmestre ved siden af jobbet