Forside » Nyheder » Nyheder 

BIOFOS har taget det fulde skridt ind i Asset Management

Biogasproduktion ved udrådning af spildevandsslam på Renseanlæg Lynetten.

 

Asset Management er ikke et ekstra system oven på eksempelvis arbejdsmiljø og kvalitetssikring, men det eneste ledelsessystem, som BIOFOS nu anvender.

Hos BIOFOS så de en god mulighed i Asset Management, da systemet har nogle klare fordele for virksomheder med mange teknisk komplekse processer og mange anlægsaktiver. Dette er netop tilfældet hos BIOFOS, som er Danmarks største spildevandsvirksomhed, der renser spildevandet for 1,2 millioner indbyggere i hovedstadsområdet på tre renseanlæg - Lynetten, Avedøre og Damhusåen.

Derfor har BIOFOS som en af de første virksomheder i Danmark valgt at arbejde med Asset Management som det styrende ledelsessystem for alle dele af virksomheden.

»Vi har taget det fulde skridt ind i Asset Management - det er nu vores måde at styre og lede virksomheden på. Det er derfor ikke et ekstra system oven på eksempelvis arbejdsmiljø og kvalitetssikring, men det eneste ledelsessystem, vi anvender. Det betyder, at alle vores beslutninger bliver taget i et langt mere holistisk overordnet hensyn til hele vores anlægsportefølje. Førhen blev beslutninger om eksempelvis kompetenceudvikling taget løsrevet fra, hvordan vi drifter og vedligeholder vores anlæg, hvilket i dag tænkes sammen. I alt hvad vi gør, arbejder vi ud fra Asset Management-principperne i ISO55000 – det gælder alt fra drift- og forretningsstrategi og helt ned i de mål, vi sætter for antal sygefraværsdage og antallet af elever, vi ansætter,« siger John Buur Christiansen, administrerende direktør i BIOFOS.

Tilbage i 2015 fik BIOFOS gennemført en GAP-analyse, som er det første skridt på Asset Management-vejen. Det blev katalysatoren til en fuld implementering af alle principperne fra Asset Management. Det var Sweco, der udførte GAP-analysen, som kortlagde hvad praksis var hos BIOFOS sammenlignet med ’best practice’ inden for Asset Management efter ISO55000. Dette gav anledning til en række anbefalinger til forbedringer og indsigt i, hvor BIOFOS allerede var godt på vej.

 

»Det er rigtig godt at lave en GAP-analyse, hvis man som virksomhed ønsker at gå i gang med en Asset Management-proces. Det giver nogle data om virksomheden, men det er egentlig ikke det, som er det vigtige. Det vigtige er den dialog, vi havde med Sweco efterfølgende, og som GAP-analysen åbnede op for - det er dialogen som virkelig er interessant,« fortæller John Buur Christiansen.

Overblik, struktur og systematik

For at komme i gang lavede BIOFOS en Asset Management-strategi, hvor de opsatte klare mĂĄl efter SMART-metoden, hvilket vil sige, at mĂĄlene var Specifikke, MĂĄlbare, Ambitiøse, Relevante og Tidsbegrænsede. Disse mĂĄl bliver ogsĂĄ kaldt KPIÂ’er (Key Performance Indicators). Hos BIOFOS er det derfor Asset Management-principperne, der gennemsyrer alle beslutninger, der tages pĂĄ alle niveauer.  Asset Management ses ikke som et topstyringsværktøj, men som et system, der er levende i hele virksomheden. Det er de samme redskaber, der er gældende for økonomichefen, driftschefen og hos den administrerende direktør.

Læs hele artiklen her.

 

»Vi har taget det fulde skridt ind i Asset Management - det er nu vores mĺde at styre og lede virksomheden pĺ,« siger John Buur Christensen, adm. dire

»Vi har taget det fulde skridt ind i Asset Management - det er nu vores måde at styre og lede virksomheden på,« siger John Buur Christensen, adm. dire

 

 

Arkiv

Oktober 2017

Udledninger fra skibsfarten stiger

Nyt dansk-kinesisk samarbejde om overskudsvarme

14 ESVAGT-skibe i den britiske del af Nordsøen

Offshore industrien og disruption

Udfordrende arbejdsopgaver hos NLMK DanSteel A/S

Danskerne sparer 298 mio. kroner pĂĄ vand

Nyt 5G-netværk til fremtidens robotter

Maskinmesterskolen København flytter i egne lokaler

Batterier afløser generatorer om bord på offshore fartøj

Fjernvarmen kan indfri store dele af CO2-mĂĄl

Vestas og Siemens mødes: Vind-giganter i historisk samarbejde

Verdo samler kraftværk af kompetencer

Nyt energiværktøj til handels- og servicebranchen

Maskinmestre bidrager til væksten på Bornholm

Fjernvarmekunderne sparer penge