Forside » Nyheder » Nyheder 

Brønderslev etablerer unik energiproduktion

Varmechef Poul Vestergaard Jensen inspicerer de nye anlæg hos Brønderslev Forsyning.

 

Maskinmester Poul Vestergaard Jensen står i spidsen for et kombineret fliskedel-CSP-ORC-varmepumpe-anlæg, som skal levere både el og fjernvarme til Brønderslev.

Som så mange andre naturgasfyrede kraftvarmeværker vil Brønderslev Kraftvarmeværk miste sit el-produktionstilskud ved udgangen af 2018. Denne "brændende platform" har fået det nordjyske fjernvarmeselskab til at gå helt nye veje for at kompensere for dette indtægtstab, så kunderne ikke bliver ramt af store prisstigninger.

Hidtil har Brønderslev Forsyning hovedsageligt produceret sin fjernvarme på sine syn gasmotorer eller gaskedler.

»Hvis vi ikke gjorde noget, viser beregningerne, at bortfaldet af el-produktionstilskuddet vil betyde en årlig stigning i varmeprisen på 4.000-6.000 kroner per husstand, altså op mod 500 kroner per måned for nogle kunder. Det er en uacceptabelt stor prisstigning,« siger Poul Vestergaard Jensen, maskinmester og varmechef i Brønderslev Forsyning.

For at undgå en stor prisstigning og samtidig blive en mere grøn energiproducent begyndte man for tre år siden at afsøge mulighederne for at få vedvarende energi ind i varmeproduktionen og samtidig reducere forbruget af den fossile naturgas. I denne proces har flere teknologier og energikilder været under overvejelse: Geotermi, solvarme med damvarmelager, halmfyr, biogas og varmepumper. Det blev også undersøgt, om det kunne betale sig at etablere ledninger til Hjørring eller Aalborg for at få varme fra Nordjyllandsværket eller fra affaldsforbrænding. Men til sidst faldt valget på flis som primær brændsel.

»I Nordjylland er der et stort overskud af biomasse i form af flis. Det betyder, at flis kan anskaffes til en fornuftig pris. Vi forventer, at der også er et overskud af flis på lang sigt, men hvis den situation skulle ændre sig, er flis jo et globalt produkt, som kan skaffes andre steder fra, hvis det bliver nødvendigt. Men vi forventer naturligvis, at vores flis primært skal leveres fra lokale leverandører,« siger Poul Vestergaard Jensen.

 

Brřnderslev Forsynings nye, unikke energianlćg. Forrest ses solanlćgget og bagved flisanlćgget. Til hřjre ses det nuvćrende naturgasfyrede kraftvarmev

Brønderslev Forsynings nye, unikke energianlæg. Forrest ses solanlægget og bagved flisanlægget. Til højre ses det nuværende naturgasfyrede kraftvarmev

 

 

Arkiv

December 2017

Kan maritime virksomheder skabe værdi af deres digitaliseringsanstrengelser?”

Batterier kan blive de nye spidslastværker

Målet bør være 55 procent vedvarende energi i 2030

Minister til Energikonferencen 2018

To maskinmestre, klar arbejdsfordeling

Nyt netværk for maskinmestre, der arbejder med Asset Management

Fra problemløsning til pædagogisk sikkerhed

Insatech udvikler fremtidens måleløsninger

Første overdækkede renseanlæg står klart

Brug for international regulering af autonome skibe

Erhvervsudvikling pĂĄ Fyn

Sig Varmeværk sænker varmeprisen med varmepumpe

Danmark har verdens bedste energisystem

ME-GI og ME-LGI dual-fuel-motorer nĂĄr 100.000 driftstimer

Stort potentiale i energioptimering af skibe og bygninger