Forside » Nyheder » Nyheder 

Brønderslev etablerer unik energiproduktion

Varmechef Poul Vestergaard Jensen inspicerer de nye anlÌg hos Brønderslev Forsyning.

 

Maskinmester Poul Vestergaard Jensen stür i spidsen for et kombineret fliskedel-CSP-ORC-varmepumpe-anlÌg, som skal levere büde el og fjernvarme til Brønderslev.

Som sü mange andre naturgasfyrede kraftvarmevÌrker vil Brønderslev KraftvarmevÌrk miste sit el-produktionstilskud ved udgangen af 2018. Denne "brÌndende platform" har füet det nordjyske fjernvarmeselskab til at gü helt nye veje for at kompensere for dette indtÌgtstab, sü kunderne ikke bliver ramt af store prisstigninger.

Hidtil har Brønderslev Forsyning hovedsageligt produceret sin fjernvarme pü sine syn gasmotorer eller gaskedler.

Hvis vi ikke gjorde noget, viser beregningerne, at bortfaldet af el-produktionstilskuddet vil betyde en ürlig stigning i varmeprisen pü 4.000-6.000 kroner per husstand, altsü op mod 500 kroner per müned for nogle kunder. Det er en uacceptabelt stor prisstigning, siger Poul Vestergaard Jensen, maskinmester og varmechef i Brønderslev Forsyning.

For at undgü en stor prisstigning og samtidig blive en mere grøn energiproducent begyndte man for tre ür siden at afsøge mulighederne for at fü vedvarende energi ind i varmeproduktionen og samtidig reducere forbruget af den fossile naturgas. I denne proces har flere teknologier og energikilder vÌret under overvejelse: Geotermi, solvarme med damvarmelager, halmfyr, biogas og varmepumper. Det blev ogsü undersøgt, om det kunne betale sig at etablere ledninger til Hjørring eller Aalborg for at fü varme fra NordjyllandsvÌrket eller fra affaldsforbrÌnding. Men til sidst faldt valget pü flis som primÌr brÌndsel.

I Nordjylland er der et stort overskud af biomasse i form af flis. Det betyder, at flis kan anskaffes til en fornuftig pris. Vi forventer, at der ogsü er et overskud af flis pü lang sigt, men hvis den situation skulle Ìndre sig, er flis jo et globalt produkt, som kan skaffes andre steder fra, hvis det bliver nødvendigt. Men vi forventer naturligvis, at vores flis primÌrt skal leveres fra lokale leverandører, siger Poul Vestergaard Jensen.

 

Brřnderslev Forsynings nye, unikke energianlćg. Forrest ses solanlćgget og bagved flisanlćgget. Til hřjre ses det nuvćrende naturgasfyrede kraftvarmev

Brønderslev Forsynings nye, unikke energianlÌg. Forrest ses solanlÌgget og bagved flisanlÌgget. Til højre ses det nuvÌrende naturgasfyrede kraftvarmev

 

 

Arkiv

April 2018

Jylland sidder pĂĽ energijobs

Kun 0,003 procent berettigede klager over elforsyning

Energien bliver grønnere - nogle ür endnu

Apple og Google sluger grøn energi

MARTEC i nyt samarbejde med TECHCOLLEGE

Verdens største havmølle sat i drift

El-kabel med gøgeunge-effekt

Verdens første LNG-drevne bulk carrier

VVS-autorisation for maskinmestre ved siden af jobbet

Global vĂŚkst gennem uddannelse

SerEnergy leverer grønne brÌndselsceller

Har du styr pĂĽ dine kritiske mĂĽlinger?

LINDØ port of ODENSE udbygger havnen

Stor stigning i det grønne energiforbrug

Industriklynge med synergi