Forside » Nyheder » Nyheder 

Cirkulær økonomi skal gøre det mere enkelt at sortere affald

Regeringen har bevilliget 60 millioner kroner til igangsætning af cirkulær økonomi, som skal harmonisere affaldssortering.

 

Dansk Affaldsforening finder det positivt, at regeringen samlet set vil bruge 60 millioner kroner til at sætte gang i cirkulær økonomi i Danmark. En del af pengene kunne passende bruges på et partnerskab mellem kommuner, industri og borgere, som skal finde løsninger til mere harmonisering af affaldssorteringen, mener Dansk Affaldsforening.

Cirkulær økonomi i Danmark bliver kun en realitet, hvis vi som samfund ønsker det. Det ønsker Dansk Affaldsforening - og det er glædeligt, at erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) deler dette ønske. I hvert fald vil regeringen bruge 60 millioner kroner indtil 2021 på initiativer, der kan skubbe gang i cirkulær økonomi.

»Det er positivt, at regeringen aktivt vil støtte udviklingen af cirkulær økonomi i Danmark. I den kommunale affaldssektor ved vi om nogen, at det kræver et langt, sejt træk at få affaldet fra borgernes skraldespande gjort til ressourcer, som kan bruges i nyproduktion i en cirkulær økonomi,« siger Jacob Hartvig Simonsen, direktør i Dansk Affaldsforening, der er interesseorganisation for kommuner og kommunale affaldsselskaber.

Partnerskab skal se på harmonisering af sortering

Regeringen vil målrette pengene til opfølgning på de anbefalinger, det såkaldte advisory board for cirkulær økonomi i juni overrakte erhvervs- og vækstminister Brian Mikkelsen (K) og miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V). En af anbefalingerne, boardets 12 industri- og erhvervschefer kom med, er at ensrette den måde, vi sorterer vores affald på.

Netop sortering af affald har været diskuteret den seneste tid. Derfor foreslår Dansk Affaldsforening, at en del af regeringens cirkulær økonomi-pulje bruges til etablering af et partnerskab med deltagelse af både kommuner, industri og borgere. Partnerskabet skal finde løsninger på, hvordan den kommunale indsamling kan harmoniseres mere end i dag, så det bliver lettere at sortere husholdningsaffald og lignende erhvervsaffald fra eksempelvis kontorer, butikker og restaurationer.

»For udenforstående kan det virke mærkeligt, at måden at sortere affald kan variere afhængig af, hvor man bor i Danmark. Det er der mange gode forklaringer på, men i sidste ende er det i vores interesse, at affaldssortering er så nemt som muligt for borgerne. Derfor skal vi fællesskab se på, hvordan vi gør det mere enkelt at affaldssortere på tværs af kommunegrænserne og uanset om man er derhjemme eller på arbejdspladsen. Det er bare afgørende, at alle er med i arbejdet: Kommunerne og affaldsselskaberne - fordi vi har ansvaret. Industrien, fordi den ved, hvilke typer affald, der nemt kan bruges igen. Og vig-tigst af alt borgerne, fordi affaldssorteringen skal fungere i en travl hverdag – både for idealisten såvel som for den ligeglade,« siger Jacob Hartvig Simonsen.

Mere fælles kommunikation

Dansk Affaldsforening foreslog allerede i juni, at de syv fokusfraktioner (pap, papir, metal, glas, plastik, træ og madaffald) gøres til landsdækkende standard for affaldssorteringen hjemme i husholdningerne. Og med udviklingen af det fælles piktogramsystem til affaldssortering har kommunerne og affaldsselskaberne lagt fundamentet for en mere genkendelig kommunikation om sortering på tværs af kommunegrænser.

Netop videreudviklingen, udbredelsen og brugen af piktogramsystemet - eksempelvis i landsdækkende sorteringskampagner - er et andet konkret initiativ, cirkulær økonomi-puljen bør støtte. En række andre aktører har allerede efterspurgt udviklingen af flere piktogrammer til særlige typer af affald i netop deres sektor, blandt andet musikfestivaler, hospitaler og industrivirksomheder.

Kilde: Dansk Affaldsforening

 

 

 

Arkiv

Maj 2018

Nyt innovationsnetværk for energiproduktion

Wärtsilä LNGPac passerer 100 ordrer

Scandlines transporterer flere lastbiler

Vedligehold på den holistiske måde

190 års historie er ingen hindring for vækst

PRESSEMEDDELELSE - Danskere vil fjerne plast fra verdenshavene

Nordjylland skal uddanne flere maskinmestre

En rejse med vinden

Nyt bugserfartøj sejler på LNG

Robotteknologi indtager renseanlæg

Stena Line leverer markante grønne resultater

Ny maskinmesterskole på vej i Svendborg

Partikler har frit spil i maskinrummet

Drømmejobbet i første forsøg

Danmark skal sikre klimavenlig biomasse