Forside » Nyheder » Nyheder 

Danmark eksporterede energiteknologi og energiservice for knap 84 milliarder kroner i 2016

Danske virksomheder eksporterede energiteknologi og -service for 83,8 milliarder kroner i 2016. Eksporten af energiteknologi står for 11,8 procent af den samlede danske vareeksport. Dermed fastholder Danmark sin position som europamester i eksport af energiteknologi som det land i EU, hvor eksporten af energiteknologi og -service udgør den største del af den samlede eksport.

For første gang nogensinde er der sat tal på, hvor meget dansk erhvervsliv eksporterer for på energiområdet, når der både tælles varer og serviceydelser med. Hidtil har opgørelsen alene omhandlet eksporten af varer. Ved at tælle eksempelvis energirådgivning med i opgørelsen opnås et mere fyldestgørende billede af energieksportens betydning for dansk økonomi.

Opgørelsen er lavet i et samarbejde mellem Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, DI Energi og Dansk Energi. Den blev offentliggjort i forbindelse med DI Energis årsdag i Industriens Hus i København 27. april 2017.

Opgørelsen viser, at den samlede eksport udgjorde 83,8 milliarder kroner i 2016. Hvis opgørelsen var lavet på samme måde sidste år, havde det svaret til en eksport på 84,8 milliarder kroner i 2015, hvilket svarer til et beskedent faldt på 1,1 procent fra 2015 til 2016. Forklaringen er, at vareeksporten faldt en smule, mens eksporten af serviceydelser steg.

Eksporten af energiteknologi, som i 2016 udgjorde 75,6 milliarder kroner, faldt med 1,3 procent fra 2015 til 2016, mens eksporten af energiservice, som i 2016 udgjorde 8,2 milliarder kroner steg med 1,2 procent i samme periode.

»Eksporttallene minder os om, at energisektoren er kolossalt vigtig for Danmarks økonomi, beskæftigelse og velfærd. Med en eksport på knap 84 milliarder kroner sidste år blev der, på grund af vores styrkeposition på energiområdet, hentet store værdier hjem til det danske velfærdssamfund. Tallene minder os om, at vi hele tiden skal være på forkant, hvis vi skal fastholde førerpositionen. Vi må ikke hvile på laurbærrene. Derfor har regeringen for nylig lanceret en ambitiøs eksportstrategi, hvor målet er mindst at fordoble eksporten af energiteknologi, så de danske virksomheder kan få endnu bedre fat i de store eksportmarkeder og skabe mere vækst og flere danske arbejdspladser,« siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Tyskland er stadig Danmarks største eksportmarked, mens Holland og Storbritannien er på henholdsvis en anden- og tredjeplads. Den danske eksport til både Holland og Storbritannien er steget markant siden 2015, og det er især den grønne energiteknologi, der er bud efter.

USA og Sverige aftog mindre energiteknologi og -service sammenlignet med året før. Danske virksomheder solgte sidste år et meget stort antal vindmøller til det amerikanske marked, men vindmøllerne bliver i stigende grad produceret lokalt og tæller derfor ikke med i eksportstatistikken.

»Virksomhederne er i en meget hård konkurrencesituation. Vi har stadig et teknologisk forspring på en lang række områder, og med eksportstrategien har vi skabt et grundlag for at øge eksporten. Det er en daglig kamp, hvis vi skal udnytte forspringet og skaffe flere eksportordrer, men vi skal huske at tænke i nye løsninger,« siger Troels Ranis, branchedirektør i DI Energi.

 

Eksporten af energiteknologi str for 11,8 procent af den samlede danske vareeksport.

Eksporten af energiteknologi står for 11,8 procent af den samlede danske vareeksport.

 

Energiteknologiens andel af den samlede eksport er højere end fra noget andet land i EU. Tyskland og Finland placerer sig på henholdsvis en anden- og tredjeplads. Danmarks andel er steget sammenlignet med 2010, mens Tyskland og Finland har oplevet et fald i andelene i samme periode.

»De dugfriske eksporttal viser, at energi fortsat er en dansk erhvervsstyrke, og der er små udsving i markederne. Styrkepositionen kan vi dog ikke tage for givet. Energibranchen skal holde fingeren på pulsen og levere nye løsninger, mens både energi-, erhvervs- og ikke mindst forskningspolitikken hele tiden skal følge med også,« siger Anders Stouge, vicedirektør i Dansk Energi.

Detaljer om eksport af energiteknologi

  • Eksport af energiteknologi dækker både eksport af grøn energiteknologi og anden energiteknologi.
  • Eksport af energiservice dækker både energirådgivning og service leveret af vareproducerende virksomheder som eksempelvis serviceaftaler på en vindmøllepark eller andre former for service og vedligeholdelsesaftaler.
  • Ændringer i metode og indregningen af energiservice i opgørelsen betyder, at tallene fra 2016 ikke kan sammenlignes direkte med tallene fra sidste års statistik. De korrigerede tal for 2015 fremgår af tabel 1 i rapporten.
  • Eksport af grøn energiteknologi udgjorde i 2016 6,7 procent af den samlede vareeksport, mens øvrig energiteknologi udgjorde 5,1 procent.
  • De største aftagere af dansk energiteknologi er fortsat de europæiske nærmarkeder, hvor Tyskland alene aftager 24,2 procent af den samlede danske eksport af energiteknologi og -service.


Læs opgørelsen af Eksport af energiteknologi og -service 2016.

 

 

Arkiv

April 2018

Lavere elvarmeafgift er fremsynet

Her er regeringens energiudspil

MARTEC tiltræder Danmarks nye Teknologipagt

Årets Energikonference med fokus på regeringens energiudspil

Hold fast i stærkt hjemmemarked - for eksportens skyld

Skibsfarten skal halvere udledninger inden 2050

Jylland sidder på energijobs

Kun 0,003 procent berettigede klager over elforsyning

Energien bliver grønnere - nogle år endnu

Apple og Google sluger grøn energi

MARTEC i nyt samarbejde med TECHCOLLEGE

Verdens største havmølle sat i drift

El-kabel med gøgeunge-effekt

Verdens første LNG-drevne bulk carrier

VVS-autorisation for maskinmestre ved siden af jobbet