Forside » Nyheder » Nyheder 

Danmark ratificerer FN-konvention, der sikrer søfarende ordentlige arbejdsforhold globalt

 

Konventionen er et markant skridt fremad for mere kvalitetsskibsfart – og dermed en stor gevinst for dansk skibsfart

Danmark har i dag ratificeret en ny FN-konvention, der sikrer søfarende overalt i verden ordentlige arbejdsforhold. Konventionen er den såkaldte Maritime Labour Convention (MLC), og den er et vigtigt skridt fremad for global kvalitetsskibsfart.

Rederier i de lande, der har tiltrådt MLC, vil fremover skulle sikre de søfarende fornuftige arbejdsvilkår. Konventionen omfatter alle aspekter af søfarendes ansættelsesforhold, lige fra indgåelse af ansættelsesaftaler over den søfarendes ret til gratis hjemrejse, arbejdsmiljø og til social sikring. Herudover kræver MLC en systematisk kontrol med, at dens regler overholdes.

”Med den nye konvention sker der en global forbedring af de søfarendes rettigheder, og det er til gavn for os her i Danmark. Herhjemme er vi nemlig dygtige til at sikre ordentlige forhold, og vi satser på høj kvalitet hele vejen rundt.”
siger Birgit Sølling Olsen, vicedirektør i Søfartsstyrelsen.

Svært for lande uden for MLC
Konventionen tager højde for skibsfartens globale natur. Alle søfarende uanset nationalitet vil få glæde af de nye regler.

Rederier fra lande, der ikke ratificerer MLC, vil – når konventionen træder i kraft - reelt være afskåret fra at drive international skibsfart. Reglerne i MLC vanskeliggør dermed social dumping, hvor rederier konkurrerer på dårlige arbejdsforhold. Konventionen er således et vigtigt skridt i retning af at fremme kvalitetsskibsfart globalt og dermed en fordel for dansk skibsfart, der allerede i dag drives på et højt niveau for så vidt angår arbejdsvilkår og social sikring. Med konventionen sikres med andre ord lige globale konkurrencevilkår og samtidig rimelige vilkår for de søfarende.

Konventionen er indarbejdet i dansk lovgivning i tæt samarbejde mellem Søfartsstyrelsen og erhvervets parter. De danske regler vil træde i kraft samtidig med, at konventionen træder i kraft internationalt. Det forventes at ville ske inden for de kommende par år.

Kilde: Søfartsstyrelsen

 

 

 

 

Arkiv

Oktober 2017

Udfordrende arbejdsopgaver hos NLMK DanSteel A/S

Danskerne sparer 298 mio. kroner på vand

Nyt 5G-netværk til fremtidens robotter

Maskinmesterskolen København flytter i egne lokaler

Batterier afløser generatorer om bord på offshore fartøj

Fjernvarmen kan indfri store dele af CO2-mål

Vestas og Siemens mødes: Vind-giganter i historisk samarbejde

Verdo samler kraftværk af kompetencer

Nyt energiværktøj til handels- og servicebranchen

Maskinmestre bidrager til væksten på Bornholm

Fjernvarmekunderne sparer penge

Kalundborg udvider med Ny Vesthavn

M/F Berlin tester helikopterplatform

Offshore industrien samles om synergien

Bygningers opførelse er mere miljøbelastende end drift