Forside » Nyheder » Nyheder 

Danmark satser på forskning

 

Danmark er blandt de lande i OECD, der satser mest på forskning.

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Sammenlignet med en række OECD-lande kommer Danmark ind som det land, der bruger den tredjestørste andel af BNP på forskning.

Danmark er kun overgået af Finland og USA, og ser man alene på den del, der går til forskning i civile formål, er Danmark kun overgået af Finland.

Danmark bruger således under 1 pct. af de samlede bevillinger til militære formål, mens USA bruger ca. halvdelen på militære formål.

For 2011 forventes forskningsbevillingerne i Danmark at udgøre 19,2 mia. kr. Det svarer til 1,1 pct. af BNP.

Mere end sidste år

Hovedparten af de danske forskningsbevillinger er penge, der er afsat på finansloven, mens mindre dele er kommunale og
regionale midler, internationale bevillinger og penge fra Danmarks Grundforskningsfond.

Tallene fra Danmarks Statistik viser en stigning i forhold til de tidligere år. De samlede bevillinger er steget med 4,4 pct. i forhold til 2010.

kilde: www.epn.dk

 

 

 

Arkiv

Marts 2018

Danmarks trafikale pulsårer skal holdes i gang i 100 år

Prisen på fjernvarme er faldet med 12,9 procent

EUC Nord får fem millioner fra A.P. Møller Fonden

Projektfremvisning på MARTEC

Unikt energianlæg indvies i Brønderslev

Fra ølbrygger til ismester

Hvad ønsker en energimetropol sig i forligsgave?

Cirkulær energiforsyning i Avedøre

Stærk position for maskinmestre

Vinderprojekt handler om partikelforurening i maskinrum

Udnyttelse af rejektvand får 2. plads blandt bachelorprojekter

Dansk nøglerolle i stor europæisk robotsatsning

Søndagsudflugten skal gå til fremtidens renseanlæg

Nye tider for hospitalernes maskinmestre

Maritim samarbejdsaftale med Mexico