Forside » Nyheder » Nyheder 

Danmark ude af recessionen

 

Foreløbige beregninger viser, at bruttonationalproduktet (BNP) voksede 1,0 pct. i andet kvartal. En lille nedgang i det private forbrug blev mere end opvejet af stigninger i det offentlige forbrug og investeringerne, så den indenlandske efterspørgsel steg med 1,6 pct. I første halvår steg således hele BNP 1,8 pct. i forhold til samme periode sidste år. Baseret på hidtidige erfaringer kan usikkerheden på BNP-væksten dog generelt vurderes til +/– 0,5 procentpoint, anfører Danmarks Statistik i en kommentar til opgørelsen.

Ude af recession
Dermed er dagens tal klart positive i forhold til en rundspørge blandt ledende bankøkonomer, der samlet ventede et nul-resultat - altså hverken en vækst eller fald i BNP-opgørelsen. Dagens tal kommer efter to kvartaler i træk med negativ vækst - definitionen på recession - for dansk økonomi. Fjerde kvartal 2010 bød på et fald på 0,2 procent, og første kvartal i år viste et minus på 0,1 procent. Den dårlige danske økonomi har også vakt opmærksomhed blandt udenlandske investorer, men dog ikke ført til nogen nedgraderinger af Danmarks økonomiske styrke hos de internationale kreditvurderings-institutter.

Faldende privat forbrug
Det sæsonkorrigerede private forbrug faldt 0,3 pct. i andet kvartal. Udviklingen var sammensat af et fald i såvel anskaffelsen af køretøjer som forbruget af øvrige varer og en lille stigning i forbruget af tjenester. Det offentlige forbrug voksede 0,9 pct. i andet kvartal. I første halvår faldt det private og det offentlige forbrug med hhv. 0,5 og 0,3 pct. i forhold til samme periode sidste år.

Voksende investeringer  
De samlede faste bruttoinvesteringer steg 4,5 pct. i andet kvartal. Investeringer i boligbyggeri steg 1,1 pct. Investeringer i øvrigt byggeri og anlæg voksede med 0,7 pct., mens investeringer i software mv. faldt med 3,6 pct. Investeringer i maskiner og transportmidler steg 14,4 pct., hvilket skal ses i lyset af et stort fald i første kvartal pga. udførsel af en boreplatform.

Eksporten stiger
Eksporten af varer og tjenester steg 0,2 pct. i andet kvartal, mens importen voksede 1,4 pct.. For importen var der fremgang i såvel vare- som tjenestehandlen.


Kilde: www.epn.dk

 

 

 

 

Arkiv

Januar 2018

Fyns robotklynge runder 3.200 medarbejdere

55 nye maskinmestre dimitterer fra MARTEC

IT Sikkerhedskonference

Maersk og IBM går sammen om globale blockchain-løsninger

Nyt fiberkabel til USA øger muligheden for flere datacentre

Tre kandidater til Energi- og miljøprisen 2018

Første nye maskinmestre uddannet i Esbjerg

Overkapacitet til affaldsforbrænding indtil 2025

Havn har markant betydning for Kalundborg

Danmark i robot-top-10

Fleksibelt elforbrug giver plads til flere datacentre

Danmark sætter ny rekord i vind

Fjernvarmeprisen falder - indtil videre

Varmeværker får 23 millioner kroner til store varmepumper

Stort potentiale for ny energi til droner