Forside » Nyheder » Nyheder 

Danmarks største biogasanlæg åbner i Bevtoft

På den tidligere majsmark i Bevtoft ligger i dag Danmark største biogasanlæg, Sønderjysk Biogas.

 

Sønderjysk Biogas skal omdanne 540.000 tons husdyrgødning, halm og andre organiske restprodukter til grøn energi.

Mandag 26. september bliver der taget hul på et nyt kapitel i Danmarks grønne omstilling, når Sønderjysk Biogas officielt åbner for hanerne. Anlægget vil omdanne omkring 540.000 tons husdyrgødning, halm og andre organiske restprodukter til grøn energi. Sønderjysk Biogas vil årligt producere cirka 21 millioner m3 opgraderet bionaturgas, svarende til energiforbruget i 15.000 boliger eller 570 bybusser.

Det hele begyndte i 2009, hvor 86 landmænd i lokalområdet gik sammen om at danne Sønderjysk leverandørforening for i fællesskab at skabe mulighed for opførelsen af et stort biogasanlæg i Sønderjylland. Efter nogle års forberedelser blev E.ON kontaktet i 2011 og kort tid efter blev et fælles selskab stiftet. I dag står Danmarks største biogasanlæg klart og det vil årligt reducere Danmarks CO2–udslip med 51.000 tons, ligesom det også forbedrer landbrugets miljø- og klimaregnskab.

»Skal vi nå vores miljø- og klimamål, er det bydende nødvendigt, at vi bliver bedre til at udnytte de synergieffekter, der ligger i at omdanne restprodukter til ressourcer. Det gør vi med biogasproduktion, hvor vi bruger gylle, halm og andre restprodukter til at producere klimavenlig biogas. Derfor er det et stort og vigtigt skridt, vi nu tager,« siger Tore Harritshøj, adm. direktør i E.ON Danmark og påpeger, at det tætte partnerskab mellem leverandørforeningen og E.ON har været helt afgørende for succesen.

Det 20 fodboldbaner store anlæg vil årligt behandle 425.000 tons husdyrgødning fra omkringliggende landmænd, som ligger inden for en gennemsnitlig radius på ca. 18 kilometer.

»Når vi landmænd afleverer gylle til et biogasanlæg, nedbrydes gyllen uden at næringsstofferne går tabt i processen og samtidig indfanges drivhusgasserne. På den måde mindsker vi både landbrugets klimabelastning og skaber et bedre gødningsprodukt til afgrøderne,« fortæller bestyrelsesformand i SBI, Erling Christensen, der også selv leverer gylle til anlægget. Han påpeger også, at landmændene får forarbejdet deres gylle til biogasanlægget i cirka 50 dage, hvorefter den afgassede gylle bringes tilbage til landmændene og ud på markerne.

Biogas er en lavthængende frugt

Ifølge EU's 2030-klimamål skal Danmark reducere CO-udslippet fra de ikke-kvotebelagte sektorer – også kendt som biler, boliger og bønder - med 39 procent, sammenlignet med 2005-niveau. Her kommer biogas til at spille en afgørende rolle, da biogassen har en dobbelt CO2-effekt. Biogas reducerer både udslippet i landbruget, når det bliver produceret og i industri eller transporten, når det fortrænger fossile brændsler.

»Biogas har en klar værdi for samfundet. Biogas mindsker ikke kun landbrugets klima- og miljøbelastning, men i det omfang biogassen også fortrænger fossile brændsler, har biogassen en dobbelt CO2-gevinst. Derfor er det også glædeligt, at vi åbner endnu et stort dansk biogasanlæg,« siger forsynings-, energi- og klimaminister, Lars Christian Lilleholt.

Den danske biogasproduktion er endnu ikke særlig udbredt til trods for, at Danmark har enestående forudsætninger for at producere biogas i form af et vidtforgrenet natusgasnet og en stor landbrugssektor. Selvom regeringen har et mål om at bruge op til 50 procent i 2020, bliver i dag kun cirka 15 procent af husdyrgødningen anvendt til energiformål. E.ON åbnede tidligere i år Nordjyllands største biogasanlæg, GrønGas Vrå og vil med det nye anlæg producere knapt en femtedel af Danmarks samlede biometan-produktion.

Biogasanlægget opføres af de to partnere E.ON Danmark A/S og leverandørforeningen SBI A/S, som forsyner anlægget med gylle fra lokale landmænd. Samarbejdet mellem energikoncernen E.ON og landmændene bag SBI er et 50-50 procent joint-venture, som står bag anlægsinvesteringen på 250 millioner kroner. Sønderjysk Biogas er medfinansieret med 48 millioner kroner i form af anlægsstøttemidler fra EU og den danske stats biogaspulje. Biogasanlægget har skabt 50 arbejdsplader under anlægsfasen, 30-40 lokalafledte jobs og 10 permanente arbejdspladser.

Indvielsen finder sted mandag 26. september.

 

 

 

Arkiv

Maj 2018

Nyt innovationsnetværk for energiproduktion

Wärtsilä LNGPac passerer 100 ordrer

Scandlines transporterer flere lastbiler

Vedligehold på den holistiske måde

190 års historie er ingen hindring for vækst

PRESSEMEDDELELSE - Danskere vil fjerne plast fra verdenshavene

Nordjylland skal uddanne flere maskinmestre

En rejse med vinden

Nyt bugserfartøj sejler på LNG

Robotteknologi indtager renseanlæg

Stena Line leverer markante grønne resultater

Ny maskinmesterskole på vej i Svendborg

Partikler har frit spil i maskinrummet

Drømmejobbet i første forsøg

Danmark skal sikre klimavenlig biomasse