Forside » Nyheder » Nyheder 

Danmarks største solvarmeanlæg på vej i Silkeborg

Lige uden for Silkeborg etablerer Silkeborg Forsyning landets største solvarmeanlæg med 156.694 kvadratmeter solfangere.

 

Maskinmester Per Hvilshøj Christiansen møder mange udfordringer i forbindelse med etableringen af et kæmpe solvarmeanlæg. Der hentes erfaringer hos leverandører og andre forsyningsselskaber, men først når anlægget kommer op at køre, kan Silkeborg Forsyning planlægge den endelige drift.

Silkeborg Forsyning skal være CO2-neutral i 2030, og for at opfylde den ambition er der netop nu store optimerings- og etableringsprojekter i gang. Maskinmester Per Hvilshøj Christiansen er projektleder på etableringen af et kæmpe solvarmeanlæg, der fra næste forår skal give grøn varme til Silkeborgs borgere.

»Det er et super spændende projekt, hvor jeg lærer en masse. I Silkeborg Forsyning har vi ingen erfaring med solvarme, så vi skal ud og hente viden hos leverandører og kolleger rundt i landet,« siger projektlederen.

Han har været med helt fra start, hvor der blev researchet på anlæg og talt med en masse rådgivere. Solvarmeanlægget i Silkeborg bliver over dobbelt så stort som landets hidtil største anlæg, der ligger i Vojens.

»Selvom solvarme er nyt for os, findes der heldigvis mange folk derude med masser af erfaring på området, som vi har kunne trække på, og det har været vigtigt for os,« forklarer Per Hvilshøj Christiansen, der har siddet med den tekniske del af udbudsmaterialet og gennemgangen af de indkomne tilbud.

Rambøll blev valgt som rådgiver, og solvarmeanlægget opføres i totalentreprise af Arcon-Sunmark.

Skal opvarme 4.400 husstande

Lige uden for Silkeborg, på Sejling Hede, etableres i dette efterår et solvarmeanlæg med 156.694 kvadratmeter solfangere. Det store solvarmeanlæg kommer til at levere cirka 20 procent af det samlede årlige varmebehov til Silkeborgs fjernvarmesystem. Med en årlig energiproduktion på 80.000 MWh dækker anlægget varmeforbruget for, hvad der svarer til 4.400 husstande.

»Vi har grundigt analyseret mulighederne med henblik på at fremtidssikre varmeforsyningen i Silkeborg Kommune på en ansvarlig måde både økonomisk og miljømæssigt. Her er solvarmeanlægget en vigtig brik sammen med det nye røggaskondenseringsanlæg, som vi også har i støbeskeen,« siger Leif Bæk, byrådsmedlem for Venstre og bestyrelsesformand for Silkeborg Forsyning.

 

Forsyningsselskabet er nu et par måneder inde i etableringen af anlægget, der forventes at stå klar sidst på året. Selvom der er valgt en totalentreprise, er der meget af se til for projektleder Per Hvilshøj Christiansen.

»Her i anlægsfasen fører jeg daglig tilsyn og koordinerer. Jeg har kontakt til entreprenøren og er bindeled mellem dem og forsyningen. Desuden har jeg daglig kontakt med den eksisterende drift,« siger han.

Kender driften

Per Hvilshøj Christiansen har været ved Silkeborg Forsyning siden 2008, hvor han udover daglig drift og vedligehold har været tovholder på en række projekter som eksempelvis etableringen af nye pumpestationer samt ombygning og renovering af varmeværker. Og det er projektarbejdet, maskinmesteren holder mest af.


»Jeg kan godt lide at fordybe mig i et emne og lære en masse om et specifikt område. Men selvom ens hovedfokus ligger på et projekt, skal det jo altid kunne spille sammen med resten af værket eller virksomheden, så der er altid behov for et perspektiv, og det er spændende,« forklarer han.

Han var også hurtig til at melde sig til at være en del af teamet på solvarmeanlægget, da arbejdet skulle i gang.

»Det er lidt af et drømmeprojekt at være med på denne opgave – det sker ikke så tit, at man får lov til at være med helt fra projektering til idriftsætning og senere drift på sådan et stort projekt,« siger han.

Samtidig er projektlederens kendskab til fjernvarmen og driften en klar fordel.

»Solvarmeanlægget skal jo producere varme til det eksisterende system, så der er selvfølgelig mange ting der skal koordineres, for at det hele kommer til at passe sammen.«

Læs hele artiklen her.

 

 

 

Arkiv

Maj 2018

Nyt innovationsnetværk for energiproduktion

Wärtsilä LNGPac passerer 100 ordrer

Scandlines transporterer flere lastbiler

Vedligehold på den holistiske måde

190 års historie er ingen hindring for vækst

PRESSEMEDDELELSE - Danskere vil fjerne plast fra verdenshavene

Nordjylland skal uddanne flere maskinmestre

En rejse med vinden

Nyt bugserfartøj sejler på LNG

Robotteknologi indtager renseanlæg

Stena Line leverer markante grønne resultater

Ny maskinmesterskole på vej i Svendborg

Partikler har frit spil i maskinrummet

Drømmejobbet i første forsøg

Danmark skal sikre klimavenlig biomasse