Forside » Nyheder » Nyheder 

Danmarksmester i grøn fjernvarme

Rye Kraftvarmeværk leverer varme til Gl. Rye og har en andel af vedvarende energikilder på cirka 80 procent.

 

Danmarksmester i grøn fjernvarme

 

Rye Kraftvarmeværk kalder sig Danmarks grønneste fjernvarmeværk med 80 procent vedvarende energi – baseret på en kombination af grundvand, varmepumpe og solvarme.

 

Som det foreløbige eneste fjernvarmeværk i Danmark anvender Rye Kraftvarmeværk grundvand i en varmepumpe til at producere varme. I kombination med et solvarmeanlæg bringer det Rye Kraftvarmeværks andel af vedvarende energi op på cirka 80 procent, og det er ifølge bestyrelsesformand Søren Frandsen den højeste andel af vedvarende energi på et lokalt kraftvarmeværk.

 

Samtidig har de vedvarende energikilder været med til at nedbringe varmeprisen i Gl. Rye fra 19.370 kroner til 14.800 kroner årligt – svarende til et fald på 23,6 procent for en gennemsnitshusstand.

 

»Vi er meget glade for, at det er lykkedes os med den satsning, vi har foretaget på vedvarende energikilder. Der er altid en usikkerhed forbundet med at være de første, som afprøver en ny måde at lave varme på, og derfor har vi også fået EUDP-støtte til projektet. Men i dag hvor anlægget har været i drift i over et år, kan vi heldigvis konstatere, at teknikken fungerer, at vi laver den planlagte mængde varme, og at forbrugerne nyder godt af et fald i varmeprisen,« siger Søren Frandsen.

 

EUDP-støtte

Faktisk er varmeprisen i Gl. Rye nu under landsgennemsnittet, og det skal ses på baggrund af, at varmeværket tidligere har været et af de mange små barmarksværker fra 1990’erne, som blev ramt af så høje energipriser, at det nogle steder har været nærmest umuligt at sælge boliger i de berørte områder.

 

»Vi besluttede for omkring fem år siden, at vi blev nødt til at gøre noget for at bringe vores varmepriser ned – samtidig med at vi fik nedbragt vores andel af naturgas. I samarbejde med vores rådgiver PlanEnergi blev der udviklet et projekt, hvor vores varmeproduktion skulle baseres på en varmepumpe, der fik sin energi fra grundvand. Vi ligger i et område med mange store søer og meget store grundvandsreserver. Samtidig skulle der etableres et solvarmeanlæg til at supplere varmeproduktionen,« fortæller Søren Frandsen.

 

Indtil de nye anlæg blev etableret, skete varmeproduktionen på værket alene med en gaskedel og to gasmotorer, og kombinationen af grundvand og varmepumpe til fjernvarmeproduktion var så nyskabende, at Rye Kraftvarmeværk i 2011 fik 3,5 millioner kroner i EUDP-støtte til etablering af anlægget, som dermed også fik status af et udviklings- og demonstrationsprojekt, som skal vise vejen til lignende løsninger på andre mindre fjernvarmeværker.

 

Grundvandsboring

Strategien hos Rye Kraftvarmeværk, som har 370 kunder, er anderledes end mange andre mindre kraftvarmeværker.

 

»Biomasse er blevet populært som erstatning for fossile brændsler på både store og små kraftværker. Men bør biomasse ikke i højere grad anvendes i transportsektoren? Vi er gået en anden vej, nemlig i form af en varmepumpe som udnytter energien fra vores lokale grundvand, og som samtidig kan udnytte overskudsstrøm fra vindmøller,« fortæller Søren Frandsen.

 

I dag hentes 200 kubikmeter grundvand op i timen fra en 40-50 meter dyb boring. Temperaturen i grundvandet er cirka ni grader, og denne energi udnyttes i en 2 MW varmepumpe som sender 75°C varmt vand til en 1.000 kubikmeter akkumuleringstank.

 

Læs hele artiklen her.

 

 

 

Arkiv

August 2017

Russisk ordre til MAN Diesel & Turbo og AKA

Verdens største sejlskib - med dieselelektrisk hjælpemotor

Coop skifter til LED-belysning

Ansvaret skal tilbage til skibene

Indvielse af ny maskinmester-campus i Esbjerg

Alphabox skal finde motorens svageste led

Varmt spildevand muliggør stort varmepumpeanlæg

Tuco Marine leverer højtryks-spulebåd til Norge

DONG Energy sælger 50 procent af Borkum Riffgrund 2

Værdifulde råstoffer kan skabes af restprodukter

DNV GL udfører første offshore droneinspektion

Juli 2017

OSK-ShipTech A/S skriver kontrakt med Færgeselskabet Læsø

Teknologisk Institut godkendt som CEN Heat Pump KEYMARK testinstitut

Færger slår fly

Turboladere fra ABB om bord på Kinas største containerskibe