Forside » Nyheder » Nyheder 

Dansk søfart styrket med ny strategisk aftale

Maritime studerende arbejder sammen pĂĽ tvĂŚrs under Blue Innovation Camp.

 

Ny samarbejdsaftale styrker det fremtidige samarbejde i den maritime sektor. De maritime skoler vil øge samarbejdet pü fem indsatsomrüder med henblik pü at styrke uddannelserne og dermed den maritime industri og dansk søfart i de kommende ür.

Blandt elementerne i sektor samarbejdet er etablering af tvÌrgüende forsknings-og udviklingsprojekter, fagmiljøsamarbejde pü tvÌrs af uddannelserne, styrket kvalitet i uddannelserne og styrkelse af informationen mhp. at rekruttere unge til en blü karriere. Alle maritime institutioner har skrevet under pü aftalen. Fremadrettet betyder aftalen, at den maritime uddannelsessektor styrkes og samler sig om at understøtte fremtidens maritime industri med viden.

De maritime uddannelsesinstitutioner har tradition for at arbejde sammen og denne aftale vil styrke og formalisere dette samarbejde og dermed understøtte erhvervet endnu bedre.

Det Blü Danmark stür for 4 % af det danske bruttonationalprodukt, og dansk søfart og dansk maritim industri har tradition for at vÌre pü forkant, nür det handler om viden indenfor f.eks. miljø, optimering og ny teknologi.

Adm. direktør Jenny N. Braat, Danske Maritime, hÌfter sig ved mulighederne for flere og dygtigere medarbejdere.

”Den danske maritime industri har et betydeligt potentiale for vækst i de kommende år, og derfor er der et stigende behov for kvalificerede medarbejdere med både et bredt overblik og en dyb viden. Vi skal kort sagt være stadig dygtigere, og det skaber denne ny samarbejdsaftale god grobund for,” siger Jenny N. Braat.

Direktør for Danmarks Rederiforening, Anne Steffensen, udtaler: ”Dygtige hoveder og hænder er en forudsætning for et succesfuldt rederierhverv og en stærk søfartsklynge i Danmark. Det kræver at vi løbende tilpasser og justerer vores uddannelser, så vi får fat på talenterne og sikrer de rette kompetencer. Det er derfor meget positivt at de maritime skoler løfter i flok og sikrer en tæt kobling mellem de blå uddannelsestilbud og erhvervslivet behov.”

Ogsü foreningerne som organiserer fagets ansatte og ledere, ser fordele i det øgede samarbejde omkring viden og kompetencer i uddannelserne. Formand for Maskinmestrenes Forening, Per Jørgensen udtaler:

”Samarbejdet mellem de maritime uddannelser nationalt og globalt er afgørende for at sikre at de maritime uddannelser også i fremtiden lever op til aftagernes krav og forventninger til de maritime uddannelser. Jeg finder derfor et tættere samarbejde mellem de maritime uddannelser i Danmark særdeles relevant for den maritime sektor herunder offshore aktiviteterne i energisektoren. ”

De maritime institutioner udgøres af: Københavns Maskinmesterskole, Georg Stage, SIMAC, Nyborg Søfartsskole, Svendborg Søfartsskole, Marstal Navigationsskole, Fredericia Maskinmesterskole, Aarhus Maskinmesterskole, MARTEC og Skagen Skipperskole.

 

 

 

Arkiv

April 2018

Jylland sidder pĂĽ energijobs

Kun 0,003 procent berettigede klager over elforsyning

Energien bliver grønnere - nogle ür endnu

Apple og Google sluger grøn energi

MARTEC i nyt samarbejde med TECHCOLLEGE

Verdens største havmølle sat i drift

El-kabel med gøgeunge-effekt

Verdens første LNG-drevne bulk carrier

VVS-autorisation for maskinmestre ved siden af jobbet

Global vĂŚkst gennem uddannelse

SerEnergy leverer grønne brÌndselsceller

Har du styr pĂĽ dine kritiske mĂĽlinger?

LINDØ port of ODENSE udbygger havnen

Stor stigning i det grønne energiforbrug

Industriklynge med synergi