Forside » Nyheder » Nyheder 

Danske kompetencer i energieffektiv fjernvarme efterspørges i Kina

Kina er verdens største energi- og kulforbruger.

 

To kinesiske delegationer besøger i disse dage Danmark med et ønske om at lære af danske erfaringer fra anvendelse af overskudsvarme og energieffektivitet indenfor fjernvarme.


Kina er verdens største energi- og kulforbruger. Deres industri er primært baseret på kul, og potentialerne for CO2 reduktioner gennem effektiviseringer er derfor særdeles store. Det kinesiske planlægningsministerium National Development and Reform Commission (NDRC) og Kinas National Energy Conservation Centre (NECC) er i Danmark for at se på danske løsninger.


En væsentlig del af effektiviseringspotentialet ligger i anvendelse af overskudsvarme fra industri til fjernvarme. NDRC og NECC har ansvaret for dette fokusområde i den kinesiske energipolitik, og Energistyrelsen har derfor inviteret delegationen til Danmark for at præsentere, hvordan Danmark gennem årtier har effektiviseret fjernvarmesektoren og industrien.


Ud over præsentation af danske erfaringer indgår studieturen om et led i forberedelsen af et dansk/kinesisk pilot projekt om fjernvarme. Her indgår en tæt dialog med Beijing District Heating Group (BDHG) og andre mulige partnere. Et sådant projekt indgår som en væsentlig del af den samarbejdsaftale, der er indgået mellem NECC og Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Zhangjiakou nord for Beijing skal sammen med Beijing afholde vinter OL i 2022 og skal i den forbindelse have udbygget og opgraderet deres fjernvarmesystem. Zhangjiakou er herudover af de kinesiske myndigheder udvalgt til demonstrations by for vedvarende energi, og der vil derfor være gode muligheder for at afprøve nye løsninger. Derfor indgår Zhangijakou også som kandidat for et dansk/kinesisk fjernvarme pilotprojekt.


Inspirationen til pilotprojektet er Danfoss´ og COWIs projekt i det nordøstlige Kina i byen Anshan. I Anshan er anvendelsen af kul blevet væsentligt reduceret ved at udbygge varmetransmissionssystemet og udnytte overskudsvarmen fra byens stålfabrik til fjernvarmeforsyningen. Projektet havde en tilbagebetalingstid på cirka tre år, og det skønnes, at Danfoss’ og COWIs løsning vil kunne bidrage til CO2 besparelser på cirka 240.000 tons årligt.


Beijing har Kinas største fjernvarmesystem og har en lang tradition for at samarbejde med Danmark. Der er blandt andet tidligere indgået en samarbejdsaftale (MoU) mellem BDHG og Danish Board of District Heating. Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt deltog i et stort fjernvarme seminar med BDHG under sit besøg til Kina i januar 2016.


Studieturen er en del af et længerevarende samarbejde mellem NECC og Energistyrelsen. Energistyrelsen har blandt andet delt viden om dansk regulering, planlægning og om danske teknologier med NECC. NECC deler denne viden med deres 1.200 lokale kinesiske centre for energibesparelser og når dermed meget bredt ud i Kina. Erfaringer fra både studieturen og pilotprojekterne skal opsummeres og ligeledes deles bredt i Kina.


NDRC fortsætter rundt i landet

NDRC-delegationens fortsatte program er arrangeret i tæt samarbejde med State of Green og vil efter de første dages intensive fokus på anvendelse af fjernvarme og overskudsvarme, fortsætte helt frem til 30. september. Delegationen får herved mulighed for at få en bredere introduktion til danske erfaringer indenfor energieffektivitet. Under deres besøg vil kineserne møde en lang række aktører i hele landet, herunder både nationale og lokale myndigheder, vidensinstitutioner og over 20 danske virksomheder.

 

 

 

Arkiv

Oktober 2017

Udfordrende arbejdsopgaver hos NLMK DanSteel A/S

Danskerne sparer 298 mio. kroner pĂĄ vand

Nyt 5G-netværk til fremtidens robotter

Maskinmesterskolen København flytter i egne lokaler

Batterier afløser generatorer om bord på offshore fartøj

Fjernvarmen kan indfri store dele af CO2-mĂĄl

Vestas og Siemens mødes: Vind-giganter i historisk samarbejde

Verdo samler kraftværk af kompetencer

Nyt energiværktøj til handels- og servicebranchen

Maskinmestre bidrager til væksten på Bornholm

Fjernvarmekunderne sparer penge

Kalundborg udvider med Ny Vesthavn

M/F Berlin tester helikopterplatform

Offshore industrien samles om synergien

Bygningers opførelse er mere miljøbelastende end drift