Forside » Nyheder » Nyheder 

Dansker valgt til præsident for det internationale tekniske hjælpearbejde

 

Den internationale afdeling af Ingeniører Uden Grænser har valgt Steen Frederiksen som øverste leder.

Engineers Without Borders hjælper fattige og folk, der er i nød. Den danske afdeliings sekretariat samarbejder med Maskinmestrenes Forening (MF) og har lokaler i MF`s bygning Sankt Annæ Plads 16 i København.

Det er netop den danske forenings formand, Steen Frederiksen, som fremover skal indtage den overnationale paraplyorganisations præsidentstol. Stolen står i USA, og herfra skal han være øverste inspirator for et halvt hundrede grænseløse ingeniørforeninger fra lige så mange lande, hvis fælles mål er at bistå verdens fattige befolkninger og hjælpe til, når katastroferne rammer i flæng.

En af de vigtige opgaver for den internationale paraplyorganisation er at støtte udviklingen af nye, nationale foreninger og sørge for, at de fungerer ensartet med hensyn til kvalitet og etik.

Den danske udgave har nu 700 medlemmer, heraf 200 studerende.

Senest har IUG fokuseret på nødhjælp i Leberia, Haiti og Pakistan. Desuden er der vand- og sanitetsprojekter i gang i Sierra Leone, Tanzania, Kenya og Togo.

 

 

 

Arkiv

Oktober 2017

Udfordrende arbejdsopgaver hos NLMK DanSteel A/S

Danskerne sparer 298 mio. kroner på vand

Nyt 5G-netværk til fremtidens robotter

Maskinmesterskolen København flytter i egne lokaler

Batterier afløser generatorer om bord på offshore fartøj

Fjernvarmen kan indfri store dele af CO2-mål

Vestas og Siemens mødes: Vind-giganter i historisk samarbejde

Verdo samler kraftværk af kompetencer

Nyt energiværktøj til handels- og servicebranchen

Maskinmestre bidrager til væksten på Bornholm

Fjernvarmekunderne sparer penge

Kalundborg udvider med Ny Vesthavn

M/F Berlin tester helikopterplatform

Offshore industrien samles om synergien

Bygningers opførelse er mere miljøbelastende end drift