Forside » Nyheder » Nyheder 

De maritime uddannelser holder flyttedag.

 

De maritime uddannelser og skoler skal i henhold til den kongelige resolution af 03. oktober 2011 overgå fra Søfartsstyrelsen til det omlagte videnskabsministerium der nu hedder ”Ministerium for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser” eller i daglig tale ”Uddannelsesministeriet”. Med det nye regeringsgrundlag er der skabt håb om, at omstruktureringerne kan betyde ophævelse af kvoterne for antallet af studerende, som må optages på de maritime uddannelser.

 

Maskinmestrenes Forening er ikke bekymret for omstruktureringen, men understreger, at der fortsat skal være fokus på, at kvoterne ophæves. Maskinmestrenes Forening forventer, at det nye ministerium har fokus på varetagelse af den maritime sektors interesser.

 

Perspektivet på længere sigt er, at Danmark kommer til at mangle højtuddannede, mens flere og flere uden videregående uddannelser går ledige. - Det er derfor vigtigt at der uddannes et tilstrækkeligt antal maskinmestre og skibsofficerer til at modsvare det stigende behov, der er inden for både Det Blå Danmark, offshore-erhvervene, vedvarende energi og dansk industri, siger Per Jørgensen, formand for Maskinmestrenes Forening.

 

Maskinmestrenes Forening er af den opfattelse, at den decentrale struktur, i form af muligheden for at uddanne sig til maskinmester flere steder i landet, skal bevares – samt at uddannelsen fortsat er et attraktivt studievalg for såvel håndværkere som studenter.

 

Maskinmestrenes Forening forventer, at det fortsat er Søfartsstyrelsen der varetager opgaverne med de internationale maritime konventioner for de maritime uddannelser.

 

 

 

Arkiv

Oktober 2017

Udledninger fra skibsfarten stiger

Nyt dansk-kinesisk samarbejde om overskudsvarme

14 ESVAGT-skibe i den britiske del af Nordsøen

Offshore industrien og disruption

Udfordrende arbejdsopgaver hos NLMK DanSteel A/S

Danskerne sparer 298 mio. kroner på vand

Nyt 5G-netværk til fremtidens robotter

Maskinmesterskolen København flytter i egne lokaler

Batterier afløser generatorer om bord på offshore fartøj

Fjernvarmen kan indfri store dele af CO2-mål

Vestas og Siemens mødes: Vind-giganter i historisk samarbejde

Verdo samler kraftværk af kompetencer

Nyt energiværktøj til handels- og servicebranchen

Maskinmestre bidrager til væksten på Bornholm

Fjernvarmekunderne sparer penge