Forside » Nyheder » Nyheder 

De maritime uddannelser holder flyttedag.

 

De maritime uddannelser og skoler skal i henhold til den kongelige resolution af 03. oktober 2011 overgå fra Søfartsstyrelsen til det omlagte videnskabsministerium der nu hedder ”Ministerium for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser” eller i daglig tale ”Uddannelsesministeriet”. Med det nye regeringsgrundlag er der skabt håb om, at omstruktureringerne kan betyde ophævelse af kvoterne for antallet af studerende, som må optages på de maritime uddannelser.

 

Maskinmestrenes Forening er ikke bekymret for omstruktureringen, men understreger, at der fortsat skal være fokus på, at kvoterne ophæves. Maskinmestrenes Forening forventer, at det nye ministerium har fokus på varetagelse af den maritime sektors interesser.

 

Perspektivet på længere sigt er, at Danmark kommer til at mangle højtuddannede, mens flere og flere uden videregående uddannelser går ledige. - Det er derfor vigtigt at der uddannes et tilstrækkeligt antal maskinmestre og skibsofficerer til at modsvare det stigende behov, der er inden for både Det Blå Danmark, offshore-erhvervene, vedvarende energi og dansk industri, siger Per Jørgensen, formand for Maskinmestrenes Forening.

 

Maskinmestrenes Forening er af den opfattelse, at den decentrale struktur, i form af muligheden for at uddanne sig til maskinmester flere steder i landet, skal bevares – samt at uddannelsen fortsat er et attraktivt studievalg for såvel håndværkere som studenter.

 

Maskinmestrenes Forening forventer, at det fortsat er Søfartsstyrelsen der varetager opgaverne med de internationale maritime konventioner for de maritime uddannelser.

 

 

 

Arkiv

Marts 2018

Danmarks trafikale pulsårer skal holdes i gang i 100 år

Prisen på fjernvarme er faldet med 12,9 procent

EUC Nord får fem millioner fra A.P. Møller Fonden

Projektfremvisning på MARTEC

Unikt energianlæg indvies i Brønderslev

Fra ølbrygger til ismester

Hvad ønsker en energimetropol sig i forligsgave?

Cirkulær energiforsyning i Avedøre

Stærk position for maskinmestre

Vinderprojekt handler om partikelforurening i maskinrum

Udnyttelse af rejektvand får 2. plads blandt bachelorprojekter

Dansk nøglerolle i stor europæisk robotsatsning

Søndagsudflugten skal gå til fremtidens renseanlæg

Nye tider for hospitalernes maskinmestre

Maritim samarbejdsaftale med Mexico