Forside » Nyheder » Nyheder 

De maritime uddannelser holder flyttedag.

 

De maritime uddannelser og skoler skal i henhold til den kongelige resolution af 03. oktober 2011 overgå fra Søfartsstyrelsen til det omlagte videnskabsministerium der nu hedder ”Ministerium for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser” eller i daglig tale ”Uddannelsesministeriet”. Med det nye regeringsgrundlag er der skabt håb om, at omstruktureringerne kan betyde ophævelse af kvoterne for antallet af studerende, som må optages på de maritime uddannelser.

 

Maskinmestrenes Forening er ikke bekymret for omstruktureringen, men understreger, at der fortsat skal være fokus på, at kvoterne ophæves. Maskinmestrenes Forening forventer, at det nye ministerium har fokus på varetagelse af den maritime sektors interesser.

 

Perspektivet på længere sigt er, at Danmark kommer til at mangle højtuddannede, mens flere og flere uden videregående uddannelser går ledige. - Det er derfor vigtigt at der uddannes et tilstrækkeligt antal maskinmestre og skibsofficerer til at modsvare det stigende behov, der er inden for både Det Blå Danmark, offshore-erhvervene, vedvarende energi og dansk industri, siger Per Jørgensen, formand for Maskinmestrenes Forening.

 

Maskinmestrenes Forening er af den opfattelse, at den decentrale struktur, i form af muligheden for at uddanne sig til maskinmester flere steder i landet, skal bevares – samt at uddannelsen fortsat er et attraktivt studievalg for såvel håndværkere som studenter.

 

Maskinmestrenes Forening forventer, at det fortsat er Søfartsstyrelsen der varetager opgaverne med de internationale maritime konventioner for de maritime uddannelser.

 

 

 

Arkiv

December 2017

Kan maritime virksomheder skabe værdi af deres digitaliseringsanstrengelser?”

Batterier kan blive de nye spidslastværker

Målet bør være 55 procent vedvarende energi i 2030

Minister til Energikonferencen 2018

To maskinmestre, klar arbejdsfordeling

Nyt netværk for maskinmestre, der arbejder med Asset Management

Fra problemløsning til pædagogisk sikkerhed

Insatech udvikler fremtidens måleløsninger

Første overdækkede renseanlæg står klart

Brug for international regulering af autonome skibe

Erhvervsudvikling på Fyn

Sig Varmeværk sænker varmeprisen med varmepumpe

Danmark har verdens bedste energisystem

ME-GI og ME-LGI dual-fuel-motorer når 100.000 driftstimer

Stort potentiale i energioptimering af skibe og bygninger