Forside » Nyheder » Nyheder 

De maritime uddannelser holder flyttedag.

 

De maritime uddannelser og skoler skal i henhold til den kongelige resolution af 03. oktober 2011 overgå fra Søfartsstyrelsen til det omlagte videnskabsministerium der nu hedder ”Ministerium for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser” eller i daglig tale ”Uddannelsesministeriet”. Med det nye regeringsgrundlag er der skabt håb om, at omstruktureringerne kan betyde ophævelse af kvoterne for antallet af studerende, som må optages på de maritime uddannelser.

 

Maskinmestrenes Forening er ikke bekymret for omstruktureringen, men understreger, at der fortsat skal være fokus på, at kvoterne ophæves. Maskinmestrenes Forening forventer, at det nye ministerium har fokus på varetagelse af den maritime sektors interesser.

 

Perspektivet på længere sigt er, at Danmark kommer til at mangle højtuddannede, mens flere og flere uden videregående uddannelser går ledige. - Det er derfor vigtigt at der uddannes et tilstrækkeligt antal maskinmestre og skibsofficerer til at modsvare det stigende behov, der er inden for både Det Blå Danmark, offshore-erhvervene, vedvarende energi og dansk industri, siger Per Jørgensen, formand for Maskinmestrenes Forening.

 

Maskinmestrenes Forening er af den opfattelse, at den decentrale struktur, i form af muligheden for at uddanne sig til maskinmester flere steder i landet, skal bevares – samt at uddannelsen fortsat er et attraktivt studievalg for såvel håndværkere som studenter.

 

Maskinmestrenes Forening forventer, at det fortsat er Søfartsstyrelsen der varetager opgaverne med de internationale maritime konventioner for de maritime uddannelser.

 

 

 

Arkiv

Juni 2017

Fremtidens transportmarked

EU godkender støtte til konvertering af Asnæsværket

God proces sparer energi i bygninger

Fjernvarme falder til ny rekordlav pris

Ny dansk opfindelse renser vand med sollys

MARTEC godkendt til alle GWO-kurser

Danmark bliver vært for stor international maritim konference

Søfarende med virtual reality

Danbor bliver til Norsea

Maskinmestre skal have fleksible tilbagetræknings-muligheder

Dansk-tysk aftale åbner for større handel med strøm

Maritimt vækstteam får 25 millioner kroner om bord

Fjernvarmen investerer i 900 km nye rør

Brønderslev etablerer unik energiproduktion

Genanvendelse af affald stiger