Forside » Nyheder » Nyheder 

Den europæiske maritime industri taler nu med én stemme

 

De europæiske skibsværfter og den maritime udstyrsindustri har fælles interesser, problemer og politiske mål. De opererer på et globalt marked med stærk konkurrence og høje teknologiske krav. Det er disse vilkår, der er bestemmende for de europæiske virksomheders succes i kraft af deres knowhow, innovation, produktivitet, kvalitet og service. Det kan kun lade sig gøre med en veluddannet og stærkt motiveret arbejdsstyrke samt rammevilkår, der tillader global konkurrence på lige vilkår.

 

Effektivt og pålideligt politisk samarbejde i hele den maritime værdikæde er nøglen til gensidige fordele og basis for fremragende produkter. Fælles mål kan kun nås ved at arbejde sammen. Danske Maritime har derfor længe arbejdet for en sammenslutning af CESA - the Community of European Shipyards Associations og EMEC - the European Marine Equipment Council. Vi hilser det således velkomment, at de to foreninger nu har besluttet at påbegynde dannelsen af én samlet europæisk forening til at repræsenterer hele den maritime industri. Tanken er at skabe en fælles ramme for alle CESAs og EMECs medlemmer.

 

Samtidigt med at de administrative detaljer fastlægges vil den nye organisation allerede fra dags dato tage fat på behandlingen af alle de seneste initiativer, som f.eks. fornyelsen af LeaderSHIP 2015, initieret af Europa-Kommissionens næstformand Antonio Tajani. LeaderSHIP 2020 er et initiativ, som inden udgangen af 2012 skal fremlægge en europæisk strategi for den maritime industri. Udarbejdelsen af industriens fælles oplæg hertil ledes af Danske Maritimes administrerende direktør Jenny N. Braat.

 

BAGGRUNDSINFORMATION

Den europæiske maritime industri har en årlig omsætning på over 80 milliarder euro og skaber job til over 500.000 europæere. Den nye forening vil repræsentere hele den europæiske maritime industri i 18 lande, inklusive produktion, vedligehold, reparation og ombygning af alle typer skibe og flydende materiel til både civil og militær brug og inkluderer hele forsyningskæden af forskellige producenter af maritimt udstyr, maritime systemer, udstyrsmaterialer og service.

 

Otte nationale organisationer er allerede medlem af både CESA og EMEC, herunder Danske Maritime.

 

Kilde: Danske Maritime

 

 

 

Arkiv

Oktober 2017

Udledninger fra skibsfarten stiger

Nyt dansk-kinesisk samarbejde om overskudsvarme

14 ESVAGT-skibe i den britiske del af Nordsøen

Offshore industrien og disruption

Udfordrende arbejdsopgaver hos NLMK DanSteel A/S

Danskerne sparer 298 mio. kroner på vand

Nyt 5G-netværk til fremtidens robotter

Maskinmesterskolen København flytter i egne lokaler

Batterier afløser generatorer om bord på offshore fartøj

Fjernvarmen kan indfri store dele af CO2-mål

Vestas og Siemens mødes: Vind-giganter i historisk samarbejde

Verdo samler kraftværk af kompetencer

Nyt energiværktøj til handels- og servicebranchen

Maskinmestre bidrager til væksten på Bornholm

Fjernvarmekunderne sparer penge